Abecední rejstřík: jm…

Hesla 1 - 9 z 9 nalezených

 • jmelí

  jmelí lat. Viscum, rod vždyzelených poloparazitických rostlin z čeledi ochmetovitých. V ČR a SR se vyskytuje…

 • jmeniny

  jmeniny, výroční den rodného, křestního jména. Např. slavit jmeniny a hov. Slavíš svátek - tj. jmeniny.

 • jmenné vyjadřování

  viz nominální vyjadřování

 • jméno domácké

  viz hypokoristikon

 • jméno obecné

  jméno obecné, apelativum - podstatné jm. pojmenovávající (na rozdíl od jm. vlastních - proprií) stejné jedince, objekty…

 • jméno vlastní

  jméno vlastní, proprium - slovo nebo spojení slov se zákl. funkcí bezprostředně nazvat, identifikovat objekt jako jedinečný.…

 • jmenovatel

  jmenovatel, v mat. číslo, které se při zápise zlomku uvádí pod zlomkovou čárou. Opak čitatel číslo (mat. výraz)…

 • jmenovitá nosnost

  jmenovitá nosnost, technika a ) j. n. jeřábu nebo výtahu, největší dovolená hm. břemene, kterým se smí v…

 • jmenovité podmínky

  jmenovité podmínky, metrologie obvyklé podmínky pro provoz či použití měřidla; buď jsou vyznačeny přímo…