Abecední rejstřík: jo…

Hesla 1 - 30 z 199 nalezených

 • Joáb

  Joáb, synovec legendárního krále Davida; úspěšný vojevůdce, který se zasloužil o upevňování moci Davidovy dyn.…

 • Joachim Georges

  Joachim Georges (Rheticus), 1514 až 1576, něm. astronom a matematik. Zastánce Koperníkovy heliocentrické soustavy;…

 • Joachim I. Nestor

  Joachim I. Nestor z rodu Hohenzollernů, 21. 2. 1484 - 2. 7. 1535, od 1499 kurfiřt braniborský. Upevňoval centralizaci braniborských…

 • Joachim II. Hektor

  Joachim II. Hektor z rodu Hohenzollernů, 9. 1. 1505 - 3. 1. 1571, od 1535 kurfiřt braniborský. 1539 zřídil protestantskou…

 • Joachim Joseph

  Joachim Joseph . 28. 6. 183l - 15. 8. 1907, maď. houslista, skladatel, dirigent a hud. pedagog; 1849-53 koncertní…

 • joachimisté

  joachimisté, stoupenci it. středověkého chiliastického hnutí, které se hlásilo ke spisům cisterciáckého opata Joachima…

 • Joakim

  Joakim, judský král z přelomu 7. a 6.st. př.n.l., uváděný ve starozákonních Královských knihách , syn Joziáše,…

 • Joannes Grammatikos

  Joannes Grammatikos [-ty-] (Philoponos), †koncem 30.let 6.st., řec. filozof a teolog; komentátor Aristotela. Přestože…

 • João Pessoa

  João Pessoa [žuanum], m. v Brazílii, hl.m. členského státu Paraíba nedaleko Atlantského oceánu; 330 000 obyv. (1980).…

 • Job

  Job, starozákonní postava moudrého muže ze země edomské, zkoušeného podle bibl. mýtu bohem ze satanova podnětu těžkými…

 • Jobánek

  Jobánek Jirí , *19. 8. 1923, č. prozaik; autor autobiograficky laděných povídek a románů inspirovaných zejm.…

 • Jobert

  Jobert [žobér] Michel, *11. 9. 192l, fr. politik; 1969-73 gen. tajemník v úřadě prez. rep. 1973-74 min. zahr.…

 • Jobertová

  Jobertová [žober-] Marlène . *4. 11. 1943, fr. film. herečka. Hraje zejm. role zklamaných dívek a žen (Zloděj,…

 • jobovka

  jobovka, [hov.] špatná zpráva, Jobova zvěst. V.t. Job

 • Jocic

  Jocic [-ič] Ljubiša , 29. 7. 19l0 - 2. 3. 1978, srb. básník, prozaik a dramatik. Jeden z nejvýraznějších srb.…

 • jockey

  viz žokej

 • jod

  jod [jód, řec.], iodium, jód, I, chem. prvek VII.B skupiny periodické soustavy, halogen, at. číslo 53, relat. atomová…

 • Jodelet

  Jodelet [žodle], asi 1590 - 26. 3. 1660. vl.jménem Julien Bedeau, fr. herec; 1634-40 člen div. Burgundský palác, od 1959…

 • jodičnany

  jodičnany [-dy-], soli kyseliny jodičné HIO3; hydrogenjodičnany, například NaH(IO3)2, a dihydrogenjodičnany.…

 • jodid draselný

  jodid draselný, Kl, draselná sůl kys. jodovodíkové. Bezbarvé krystalky, ve vodě dobře rozpustné. Používá se v lék.,…

 • jodid rtuťnatý

  jodid rtuťnatý, Hgl2, červený prášek (méně obvyklá je modifikace žlutá), ve vodě omezeně rozpustný, lépe…

 • jodid sodný

  jodid sodný, NaI, bezbarvé krystaly, rozpustné ve vodě a ethanolu. Používá se v lékařství.

 • jodistany

  jodistany, soli Jodistých kyselin, např. Na5IO6 (j. pentasodný), Na3IO5 (j. trisodný), NaIO4

 • Jodl Alfred

  Jodl Alfred, 10.5. 1890 - 16.10. 1946 (popraven), něm. nacist. generál; válečný zločinec. Zúčastnil se 1.svět.…

 • Jodl Fridrich

  Jodl Fridrich . 23. 8. 1849 - 26. l. 1914, rak. filozof; prof. univ. v Praze a Vídni. Pokračoval ve feuerbachovském…

 • jódlování

  jódlování, způsob zpěvu oblíbený zvl. u obyv. alpských zemí; spočívá ve střídání hrudního (prsního) rejstříku…

 • Jodo

  Jodo, ř. v Japonsku na Honšú. Přítokem je Seta (výtok největšího jap. jezera Biwa). Ustí do Osackého zálivu.

 • jodoform

  jodoform, trijodmethan, CHI3. Vyrábí se elektrolýzou vodného roztoku jodidu draselného. Používá se v lék. jako…

 • jodometrie

  jodometrie, soubor metod odměrné analýzy, stanovení redukovadel (např. arsenitanu, thiosíranu, formaldehydu) titrací…

 • jodové číslo

  jodové číslo, údaj vyjadřující v procentech obsah jodu vázaného na tuk; je měřítkem obsahu dvojných vazeb. Ke…