Abecední rejstřík: kh…

Hesla 1 - 30 z 32 nalezených

 • KH Hradec Králové

  KH, Hradec Králové.

 • KH Kutná Hora

  KH, Kutná Hora.

 • Khadžuráho

  Khadžuráho, dnes vesnice v ind. státě Madhjapradéš, v 9.-13.století správní středisko státu [C]andélů; dochována…

 • Khama

  Khama Seretse , l. 6. 192l - 13. 7. 1980, botswanský politik. Příslušník panovnické rodiny kmene Bamangwatů (1925-50…

 • Khambátský záliv

  Khambátský záliv, v Arabském moři mezi poloostrovem Káthijávárským a ind. pevninou.

 • Khammouane

  Khammouane [-muan], provinční m. v Laosu ve stejnojmenné provincii; 12 700 obyvatel (1970). Tropické zemědělství.

 • Kharagpur

  Kharagpur, m. v Indii v Záp. Bengálsku; 162 000 obyv.(197l). Prům. oděvní, chem.; žel. opravny. Zel. křižovatka. Technika.…

 • kharóšthí

  kharóšthí [sanskrt], ind. slabičné písmo aramejského pův., užívané od 4.st. př.n.l. - do 4.st. n.l. na území…

 • Khásíové

  Khásíové a) souhrnné ozn. etnických skupin sv. Indie, které mluví monkhmerskými jaz. (celkem asi 600 000 osob); b)…

 • khediv

  viz chedív

 • Khlesl (Klesel)

  Khlesl (Klesel) Melchior , 1552 - 18. 9. 1630, rak. kardinál (od 1616) a politik. Pocházel z evangelické rodiny,…

 • Khmer Issarak

  Khmer Issarak (Svobodný Khmer), vlastenecká organizace v Kampučii (v Kambodži), vytvořená koncem 2.svět. války především…

 • Khmer Rouge

  Khmer Rouge [rúž] - Rudí Khmerové - označení užívané především v publicistice pro levicové síly Kambodže - Kampučie…

 • Khmerové

  Khmerové, národ, který tvoří většinu obyvatel Kambodže - Kampučie (asi 6 mil. osob, 1970), menšiny v jižním Vietnamu,…

 • khmerské výtvarné umění

  viz kampučské výtvarné umění

 • khmerský jazyk

  viz monkhmerské jazyky

 • Khoghonia

  Khoghonia (Kogonia) Iwa, 10. 11. 1903 - 15. 6. 1928, abchazský sov. básník. Jeho nejvýzn. dílem je kniha balad…

 • Khoinové

  Khoinové, zastarale Hotentoti, vl.jm. Khoin-Khoin - kmen hl. v již. a stř. Namibii a v JAR (celkem asi 40 000 osob); byli…

 • khoinská a hererská říše

  khoinská a hererská říše, ozn. kmenových svazů, které se na zač. 19.st. vytvořily v Jihozápadní Africe (dnešní…

 • khoisanské jazyky

  khoisanské jazyky, jaz. rodina v již. Africe charakterizovaná zvl. mlaskavkami. Dělí se zpravidla na severní ( !kung…

 • Kholl

  Kholl [kól] Josef , 22. 7. 1914 - 22. 9. 1944, č. důstojník; kapitán (1942). Za 2.svět. války příslušník…

 • Khon Kaen

  Khon Kaen, město v Thajsku; 94 000 obyv. (1980). Středisko zeměd. oblasti. Dop. křižovatka; letiště. Univ. (zal. 1964).…

 • Khorana

  Khorana Har Gobind , *9. l. 1922, americký biochemik ind. původu; Nob.c. (1968) s R. W. Holleyem a M. W. Nirenbergem…

 • Khorramábád

  Khorramábád, Chorramábád - město v Iránu v sev. Zagrosu, 1 310 m n.m.; 104 900 obyv. (1976). Obch. středisko. Letiště.…

 • Khorramšahr

  Khorramšahr, Chorramšahr - přístavní m. v jz. Iránu při ústí Kárúnu do Satt-al-Arabu; 146 700 obyv. (1976). Významný…

 • Khosové

  Khosové, zastarale Kafři, Zulukafři, vl.jm. Xhosa - národnost v JAR (asi 5,5 mil. osob); byli zemědělci a chovatelé…

 • Khučak

  Khučak Nahapet viz Nahapet Khučak. z Khüenburku [kín-] Ferdinand . 8. 2. 1649 - 3. 8. 173l, korutanský šlechtic…

 • Khuen-Héderváry

  Khuen-Héderváry [kún] Karel , hrabě, 23. 5. 1849 - 16. 2. 1918, uh. politik; 1883-1903 charv., slavonský a dalmatský…

 • Khulna město

  Khulna, provinční m. v Bangladéší v deltě Gangy-Brahmaputry ve stejnojmenné provincii, 120 km od Bengálského zálivu;…

 • Khulna provincie

  Khulna, provincie v jz. Bangladéši u Bengálského zálivu; 33 178 km2, 27,10 mil. obyv. (2001) srov. 17,15 mil obyv.…