Abecední rejstřík: km…

Hesla 1 - 30 z 30 nalezených

 • KM

  KM, Kroměříž.

 • kmán

  kmán, (v hov., ob. češtině) bezvýznamný člověk stojící na nižším společenském stupni (např. podřízený);…

 • Kmen klub

  Kmen, klub moderních nakladatelů, zal. 1926. Reorganizován 1936 na klub nakladatelů. 1926-30 vydával čas. pro moderní…

 • Kmen měsíčník

  Kmen, č. literární měsíčník vydávaný klubem moderních nakladatelů Kmen 1926-29; redigoval J. Fučík.

 • kmen obecně

  kmen 1. bot . truncus - dřevnatý, zpravidla nevětvený stonek dřevin. Nahoře nese větvenou korunu. V.t.…

 • Kmen příloha

  Kmen, č. lit. týdeník S[C]S, vydávaný jako příloha časopis Tvorba od ledna 1982.

 • Kmen týdeník

  Kmen, č. literární týdeník vydávaný 1917-22; redigoval F. X. Salda (1917 až 1919), S. K. Neumann (1919-20) a K. Vaněk…

 • kmenová buňka

  kmenová buňka, nediferencovaná, pluripotentní buňka mezenchymálního pův. Je definována zejm. svými zákl. funkcemi:…

 • kmenové jmění

  kmenové jmění, zákl., pův. jmění organizace; představuje zejm. kapitál spol. s ručením omezeným, vzniklý vklady…

 • kmenovina

  kmenovina, růstová fáze lesního porostu semenného původu, kdy jednotlivé stromy s ohledem na věk a vývoj začaly pravidelně…

 • kmenový svaz

  kmenový svaz, volné společenství kmenů spojených z polit. či hosp. důvodů (např. konfederace irokézských kmenů);…

 • kment

  kment [pol.< něm.], druh batistu; a) velmi jemná poloprůsvitná lněná tkanina; b) bavlněný k. se používá na prádlo.…

 • Kmentová

  Kmentová Eva . 6. 9. 1928 - 8. 4. 1980, č. sochařka; žačka J. Nušla a J. Wagnera. Autorka realizací v arch. (Janáčkovo…

 • Kmeť Andrej

  Kmeť Andrej , 19. 11. 1841 - 16. 2. 1908, sl. botanik, národopisec a buditel; zakl. Sl. národného múzea (1895).…

 • kmet stařec

  kmet, stařec; pův. hospodář, hlava rodiny, rodu. V Čechách od konce 13.st. přísedící zemského soudu.

 • Kmeťovo

  Kmeťovo, 1945-48 Dorok - zeměd. obec v Západosl. kraji, okres Nové Zámky, v Žitavské pahorkatině; l 055 obyv. (1980).…

 • kmetský soud

  kmetský soud, v některých burž. státech druh trestních soudů působících za účasti přísedících - neprávníků.…

 • kmín

  kmín [lat.], Carum - rod dvouděložných rostlin z čeledi miříkovitých. Známo asi 30 druhů. K. kořenný, Carum…

 • kmit

  kmit, část periodického pohybu, která začíná v rovnovážné poloze, pokračuje pak pres max. výchylku (amplitudu),…

 • kmitání hřídele

  kmitání hřídele, chvění hřídele - periodické rovinné nebo prostorové pružné deformace (ohyb nebo zkroucení),…

 • kmitna

  kmitna, radiotech . bod na vysokokmitočtovém vedení nebo anténě, ve kterém má stojaté vlnění největší napětí…

 • kmitočet indukčního ohřevu

  kmitočet indukčního ohřevu, kmitočet el. proudu používaný v indukčních ohřívacích zařízeních. Čím je kmitočet…

 • kmitočtový diskriminátor

  kmitočtový diskriminátor, televizní technika k. d. demodulačního kanálu, který realizuje vl. kmitočtovou transpozici…

 • kmitočtový modulátor

  kmitočtový modulátor, televizní tech . obvod kódovacího zařízení, v němž se provádí el. transformace postupného…

 • kmitočtový plán

  kmitočtový plán, v radiokomunikacích souhrn pravidel pro přidělování kmitočtů nebo souhrn povšechných nebo konkrétních…

 • kmitoměr

  kmitoměr, zařízení na měření kmitočtu.

 • kmity

  kmity, kmitání, oscilace - obecně střídavé zvětšování a zmenšování jisté veličiny v závislosti na čase. Opakuje-li…

 • Kmoch František

  Kmoch František, 1. 8. 1848 Zásmuky u Kolína - 30. 4. 1912 Kolín, č. kapelník a skladatel; zal. vl. dechový orch.…

 • Kmochova hudba

  Kmochova hudba, Městská hudba Františka Kmocha v Kotíně - zat. 1871 F. Kmochem, který ji vedl až do své smrti (1912).…

 • kmotr

  kmotr, slov. krstný otec ang. godfather též god-father - zástupce dítěte při křtu, který drží…