Abecední rejstřík: kr…

Hesla 1 - 30 z 894 nalezených

 • KR Hradec Králové

  KR, Hradec Králové.

 • Kr krypton

  Kr, chem. značka kryptonu.

 • KRA hospodářský orgán

  KRA, Kriegsrohstoffabteilung - hosp. orgán pruského min. války s celoříšskou působností v Německu za 1. svět. války,…

 • kra odborně

  kra, geol . těleso různé velikosti a tvaru omezené zlomy. lzometrické k. se často označují jako bloky, kerná…

 • Kra pohoří

  Kra, šíje mezi Thajským zálivem a Andamanským mořem, spojující Zadní Indii s Malajským poloostrovem; široká 42…

 • kraal

  kraal [-á-, afrikánština< port. curral, ohrada], kruhová oplocená vesnice jihoafr. pastevců (Khoinové, Zulové); domy…

 • krab gotika

  krab, got. kamenný výzdobný motiv ve tvaru stylizovaného svinutého listu; ostění portálů, hrany štítů, vimperků,…

 • Krabí mlhovina

  Krabí mlhovina, rozpínající se plynný útvar v souhv. Býka. Zbytek po výbuchu supernovy v roce 1054. V centru pulsar…

 • Krabice z Veitmile

  Krabice z Veitmile [vajt-] Beneš . †27. 7. 1375, č. kronikář a pražský kanovník; od 1355 řídil stavbu svatovítského…

 • krabicová libela

  krabicová libela, (též lid. krabicová vodováha) nádobka vyplněná tekutinou a uzavřená skleněným kulovým vrchlíkem.…

 • Krabicové z Veitmile

  Krabicové z Veitmile, starý č. rod, nejprve vladycký, později panský. Znám od 14.st. Vlastnil statky v sev. a sv. Cechách,…

 • krabilice

  krabilice, Chaerophyllum - rod dvouděložných rostlin z čeledi miříkovitých. Známo 40 druhů. V ČR roste 5 druhů.…

 • Kracauer

  Kracauer Siegfried , 8. 2. 1889 - 26. 11. 1966, něm. filmový teoretik pracující v USA. Autor knih Od Caligariho…

 • Kracík

  Kracík Jiří, *14. 4. 1929, č. fyzik; prof. CVUT, člen kor. CSAV (1981). Zabývá se fyzikou plazmatu, zejm. nízkotlakými…

 • Kracker

  Kracker [krak-] Johann Lucas , 13. 3. 1717 - l. 12. 1779, rak. barokní malíř a freskař; činný také na Moravě,…

 • kráče

  kráče, v krovech hambalkové soustavy krátký trámec, do něhož je začepován dolní konec krokve.

 • kráčivé rypadlo

  kráčivé rypadlo, velké rypadlo pro rozlehlé zemní práce, které má místo podvozku kruhovou základnu velkého průměru…

 • kráčiví

  kráčiví, Grues - podřád ptáků z řádu krátkokřídlých. Známo 142 druhů. Žijí ve stepích a bažinách.…

 • krádež

  krádež, trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo si přivlastní cizí věc tím, že se jí zmocní. K. patří mezi trestné…

 • Kraepelin

  Kraepelin [kré-] Emil. 15. 2. 1865 až 7. 10. 1926, německý lékař, psychiatr; prof. univ. v Heidelbergu a Mnichově.…

 • Krafft

  Krafft Adam , 1460-1508 nebo 1509, něm. sochař; školený ve Štrasburku. Pracoval v pískovci pro Norimberk (Schreyerův…

 • Krafka

  Krafka Karel, 4. 1. 192l - 11. 7. 1984, č. violoncellista a hud. pedagog; prof. JAMU. Spoluzakl. a člen Janáčkova…

 • Kraft durch Freude

  Kraft durch Freude, KdF (radostí k síle)- organizace zal. v Německu v listopadu 1933 jako součást nacistické

 • Kraft Victor

  Kraft Victor, 4.7. 1880 - 3.1. 1975, rak. logik a filozof; prof. univ. ve Vídni, stoupenec Vídeňského kruhu. Hl.…

 • Kraftwerk

  Kraftwerk, něm. (SNR) vokálně instrumentální rocková skupina, zal. 1970. Zakl. a vůdčími sólisty jsou R. Hütter…

 • Kragujevac

  Kragujevac, m. v Srbsku v Sumadiji; 145 890 obyv. (2002) srov. 87 000 obyv. (1981). Prům. automobilový (Zastava - od 2008…

 • krahujcovití

  krahujcovití, Accipitridae - čeleď ptáků z řádu dravců. Jsou stř. velikosti až velcí. Samec bývá zpravidla…

 • krahujec

  krahujec, Accipiter - rod dravců z čeledi krahujcovitých. V ČR se pravidelně vyskytuje k. obecný, Accipiter…

 • Krahulík

  Krahulík František , 5. 9. 1924 - 20. 8. 1971, č. herec; 1948-64 člen Div. J. K. Tyla v Plzni, od 1964 ND. Z rolí…

 • Kraicová

  Kraicová Viera , *5. 7. 1920, sl. malířka; její komorní tvorbu charakterizuje poeticko-surreal. pojetí malby.…