Abecední rejstřík: kv…

Hesla 1 - 30 z 177 nalezených

 • KV Karlovy Vary

  KV, Karlovy Vary.

 • Kvačala

  Kvačala Ján , 5. 2. 1862 - 9. 6. 1934, sl. pedagog, komeniolog a círk. historik; profesor evang. teol. fakulty v…

 • Kvačany

  Kvačany, obec ve Stredosl. kr., okr. Liptovský Mikuláš; 620 obyv. (1980).

 • Kvačianka

  Kvačianka, tok na severu SR; pravostranný přítok Váhu pod Liptovským Mikulášem, dlouhý 18,5 km.

 • Kvačianska dolina

  Kvačianska dolina, v Chočských vrších u obce Kvačany. Od 1967 státní přír. rezervace, 467,30 ha; vápencový kaňon…

 • Kvádové

  Kvádové, západogerm. kmen, který se na počátku n.l. přesunul do oblasti Moravy, dolního Rakouska a jz. Slovenska, kde…

 • kvádr

  kvádr [něm.< lat.] 1. mat. rovnoběžnostěn, jehož stěny jsou obdélníky. Kvádr je kolmý hrano, jehož…

 • kvadrant

  kvadrant [lat.] 1. mat. a) jedna ze čtyř částí, na které rozdělí rovinu dvě osy souřadnic pravoúhlého…

 • kvadrát

  kvadrát [lat.], dříve v ruční kovové sazbě nevhodně používaný název pro tzv. čtverec, netisknoucí sazební materiál…

 • kvadrátek

  viz biret

 • kvadratická interpolace

  viz interpolace

 • kvadratický faktor grafu

  kvadratický faktor grafu, podgraf daného grafu, který obsahuje všechny jeho uzly a je pravidelným grafem 2. stupně.

 • kvadratický nezbytek

  kvadratický nezbytek, pojem z číselné teorie. Nechť c je celé číslo a p prvočíslo, které nedělí…

 • kvadratický zákon reciprocity

  kvadratický zákon reciprocity, důležitá věta z číselné teorie popisující řešitelnost kongruencí x 2

 • kvadratický zbytek

  kvadratický zbytek, pojem z číselné teorie. Nechť c je celé číslo a p prvočíslo, které nedělí číslo…

 • kvadrátor

  kvadrátor [lat.], výp. t. jednoznačný generátor funkce, jehož výstupní proměnná je úměrná čtverci vstupní…

 • kvadratura

  kvadratura, [-tú-, lat.] 1. mat. a) úloha určit obsah části roviny omezené čárou; b) k. kruhu, úloha…

 • kvadraturní modulace

  kvadraturní modulace, televizní tech . modulace používaná v soustavě barevné televize podle normy NTSC k současnému…

 • kvadraturní přeslech

  viz přeslech

 • kvadrienále

  kvadrienále [lat.], čtyřletí; slavnosti div., film., hud. konané jednou za čtyři roky.

 • kvadriennium

  kvadriennium [-jény-, lat.], čtyřletí, doba čtyř let.

 • kvadrika

  kvadrika [lat.], algebraická plocha druhého stupně. Středové k. jsou elipsoid a hyperboloid, nestředová k. je paraboloid.…

 • kvadrivalent

  kvadrivalent [lat.], genet. útvar vznikající v buněčném jádře v raných stadiích profáze prvního redukčního…

 • kvadrivium

  kvadrivium [-rí-, lat.] a) čtyři vyučovací předměty středověkých škol (aritmetika, geom., astr. a hudba); b) třída…

 • kvádrování

  kvádrování, povrchová úprava omítky napodobující zdivo z kamenných kvádrů; nepravá bosáž.

 • kvádrový pískovec

  kvádrový pískovec, pískovec se třemi na sebe kolmými systémy ploch odlučnosti, takže se rozpadá či vylamuje v kvádrech.…

 • kvadrupól

  kvadrupól [lat. + řec.], rovinná soustava dvou dipólů se stejně velikými opačnými momenty. Např. el. pole deuteronu…

 • kvaga

  kvaga [khoisanské jaz.], zebra kvaga, Equus quagga - lichokopytník z čeledi koňovitých. Zila v již. Africe. V…

 • kvajáva

  kvajáva [indiánské jaz.], Psidium guajava - ovocný strom z čeledi myrtovitých, pův. z trop. Ameriky. Pěstuje…

 • kvakeři

  kvakeři, angl. quakers (tj. třasláci, třesavci; jméno odvozeno od údajného třaslavého transu při pův. náb. obřadech)…