Abecední rejstřík: ky…

Hesla 1 - 30 z 206 nalezených

 • kyanamid

  kyanamid [řec.], NH2CN, bezbarvá kryst. látka, snadno dimerující na dikyandiamid. K. i jeho dimer se vyrábějí…

 • kyanatá kyselina

  kyanatá kyselina, HO-CN, nestálá slabá kys., známá ve formě solí a esterů, kyanatanů RO-CN. Od její izomerní formy,…

 • kyanatany

  kyanatany [řec.], soli kyanaté kys. HOCN; k. alkalických kovů vznikají mírnou oxidací kyanidů, reakcí dikyanu (CN)2

 • kyanhydriny

  kyanhydriny [-íny, řec.], adiční slouč. aldehydů nebo ketonů s kyanovodíkem. K. jsou meziprodukty výr. hydroxykyselin,…

 • kyanid draselný

  kyanid draselný [-ny-], KCN, draselná sůl kys. kyanovodíkové HCN. Je dobře rozpustný ve vodě, jeho vodné roztoky reagují…

 • kyanid sodný

  kyanid sodný, NaCN, sodná sůl kys. kyanovodíkové HCN. Připravuje se z amidu sodného zahříváním s uhlím při 600°…

 • kyanid stříbrný

  kyanid stříbrný, AgCN, stříbrná sůl kys. kyanovodíkové HCN. Ve vodě málo rozpustná slouč., která vzniká srážením…

 • kyanidace rud

  viz kyanizace rud

 • kyanidy

  kyanidy [-ny-, řec.], MICN, soli kys. kyanovodíkové; k. alkalických kovů a kovů alkalických zemin jsou ve vodě…

 • kyanit

  kyanit, [-ny-, řec.] viz disthen.

 • kyanizace rud

  kyanizace rud [-ny-], kyanidace rud. kyanidování - hor . chemický způsob zpracování jemně mletých rud či jejich…

 • kyanokobalamin

  viz kobalamin

 • kyanotypie

  kyanotypie [řec.] kyanografie, modrotisk - kopírovací metoda, dříve používaná k rozmnožování průsvitných plánů…

 • kyanování dřeva

  kyanování [podle brit. vynálezce J. H. Kyana, 1774-1850], hor . impregnace dřeva chloridem rtuťnatým.

 • kyanování oceli

  kyanování [řec.], kyanizování - hut. nitrocementace v kyanidových solných lázních; sycení povrchu oceli dusíkem…

 • kyanové sloučeniny

  kyanové sloučeniny, látky obsahující skupinu -CN nebo ion CN-. Dikyan (CN)2 je bezbarvý jedovatý plyn…

 • kyanovodík

  kyanovodík, HCN, nejdůl. kyanová slouč.; bezbarvá těkavá kapalina s velmi vysokou diel. konstantou vlivem asociace velmi…

 • kyanurchlorid

  kyanurchlorid [řec.], l, 3, 6-trichlortriazin, význ. reaktivní polotovar pro výr. herbicidů, reaktivních barviv pro bavlnu…

 • kyathos

  kyathos [řec.], řec. drobná nádobka s dlouhým uchem nebo držákem k nabírání tekutin z nádob; nejmenší dutá míra.…

 • Kyaxares

  Kyaxares, médský král 625-585 př.n.l.; za jeho vlády vrchol médské říše. 612-605 spolu s Babylónií zničil Asýrii;…

 • Kybelé

  Kybelé, lat. Cybele, Kybela - mytol. maloasijská bohyně, Velká matka bohů. V Řecku zaveden kult K. již v archaické…

 • kybernetický model

  kybernetický model, zařízení napodobující chování živého systému. Slouží zpravidla k vyjasňování představ…

 • kybernetika ekonomická

  kybernetika ekonomická, použití teorie a metod kyb. k analýze, úpravám a navrhování ekon. systémů (nár. hosp., podniku).…

 • kybernetika obecně

  kybernetika [-ty-, řec. kybernétés kormidelník, kybernétiké - umění řídit], angl. cybernetics - vědní obor,…

 • kybernetizace experimentu

  kybernetizace experimentu [-ty-], postupy vedoucí k urychlení, zpřesnění a omezení lidského zásahu do experimentu.…

 • kýč

  kýč [něm. a angl.] kitsch - líbivý, ale um. nehodnotný obraz nebo jiné dílo (román, film, hud. skladba). Odtud…

 • kyčel

  kyčel, coxa - oblast těla v okolí kyčelního kloubu - skloubení kosti stehenní s kostí pánevní.

 • kyčelní kloub

  kyčelní kloub, skloubení kosti stehenní s kostí pánevní. Kyčelní kloub je součástí kyčle - kyčel coxa

 • kyčelnice

  kyčelnice, Dentaria - rod dvouděložných rostlin z čeledi brukvovitých. V ČR a SR rostou 3 druhy, hl. ve vlhkých…

 • kyčelník

  kyčelník, ileum - konečný úsek tenkého střeva.