Abecední rejstřík: nig…

Hesla 1 - 18 z 18 nalezených

 • Nigellus

  Nigellus [ny-] Ermoldus . †835, lat. píšící básník činný na dvoře Ludvíka I. Pobožného. Vypovězen pro…

 • Niger dějiny

  Niger - dějiny Od 10.st. existovaly na území dnešního N. četné státní útvary, z nichž nejvýzn. byla songhajská…

 • Niger řeka

  Niger [ny-], ř. v záp. Africe; dlouhá 4 160 km, povodí 2,09 mil. km2, průměrný roč. průtok v ústí 8 630,…

 • Niger stát

  Niger [ny-], Nigerská republika, fr. République du Niger - stát ve vnitrozemí západní Afriky; l 267 000 km2, 5,77…

 • Niger v Nigérii

  Niger [ny-], členský stát v sz. Nigérii; 72 240 km2, 1,81 mil. obyv. (1981), adm. středisko Minna.

 • Nigérie dějiny

  Nigérie - dějiny Na území dnešní N. existovala od středověku do 19.st. řada otrokářských a feud. států převážně…

 • Nigérie správní rozdělení

  Nigérie - správní rozdělení stát km2 ob(1979) il. adm. středisko Anambra 19 233…

 • Nigérie země

  Nigérie, Nigerijská federativní republika, angl. Federal Republic of Nigeria - stát v záp. Africe u Guinejského zálivu;…

 • nigerijská literatura

  nigerijská literatura, liter. na území Nigérie od konce 2.svět. války. N. l. patří k nejintenzívněji se rozvíjejícím…

 • nigero-kordofánské jazyky

  nigero-kordofánské jazyky viz kongo-kordofánské jazyky. Niggli [ny-] Paul , 26. 6. 1888 - 13. 1. 1953, švýc. krystalograf,…

 • nigerokonžské jazyky

  nigerokonžské jazyky [ny-], jedna ze dvou větví kongokordofánské jaz. rodiny v Africe. N. j. jsou charakterizovány zvl.…

 • night club

  night club z angl. noční klub, podnik, který má otevřeno do pozdních nočních až ranních hodin. Obvykle v něm hraje…

 • Nightingalová

  Nightingalová [najtyngejlo-] Florence, 12. 5. 1820 Florencie, Toskánsko, Itálie - 13.…

 • Nigidius

  Nigidius [ny-dy-] Figulus (Publius), 2.st. - 45 př.n.l., řím. filozof novopythagorovské orientace (M. T. Cicero…

 • nigrin

  nigrin [ny-ín, lat.], černý nerost; odrůda rutilu obsahující 15-30 % oxidu železitého (Fe2O3). Vyskytuje…

 • nigrosiny

  nigrosiny [ny-zí-, lat.], černá azinová barviva vyráběná z anilinu a jeho hydrochloridu oxidací. Používají se převážně…

 • nigus

  nigus [ahmarsky král], titul etiopských feudálních vládců v Sowě, Gondaru, Tigraji a Godžamu.

 • niguse negest

  niguse negest [v jazyce giiz král králů = císař], od dob aksumské říše titul etiopských císařů.