Abecední rejstřík: nik…

Hesla 1 - 30 z 42 nalezených

 • nika obecně

  nika [ny-, it.] 1. arch. výklenek v síle zdi, uzavřený v horní části zpravidla konchou a často architektonicky…

 • Níká povstání

  Níká [ný-], Zvítězíš! - lid. povstání v hl.m. byz. říše Konstantinopolu 11.-18. 1. 532 proti císaři Justiniánovi…

 • Nikaia

  Nikaia [ny-], současný Iznik v Turecku. - Pův. m. Ankoré zbořili Mýsové, 316 př.n.l. zal. Antigonos I. Monofthalmos…

 • nikajské císařství

  nikajské císařství [ny-], feud. státní útvar 1204-61 na SZ Malé Asie, v němž se po dobytí Konstantinopolu křižáky…

 • Niké

  Niké [ny-], řec. mytol. personifikace vítězství (řec. bohyně vítězství - v.t. Victoria bohyně), které dával…

 • Nikefor

  Nikefor [ny-] Gregoras , kolem 1295 až 1359 nebo 1360, byz. polyhistor a dějepisec. Jeho rozsáhlá řecky psaná…

 • Nikéforos I.

  Nikéforos I. [ny-], kolem 765 - 26. 7. 811, byz. císař od 802. Finanční správce císařovny Ireny I., po jejím svržení…

 • Nikéforos II. Fókas

  Nikéforos II. Fókas, kolem 912 - 10. nebo 11. 12. 969 (zavražděn), byz. císař od 963. Vojevůdce ve službách Konstantina…

 • Nikéforos III. Botaneiatés

  Nikéforos III. Botaneiatés, †1081, byz. císař od 1078. Stratégos thématu Anatolikon; provolán císařem. Za jeho vlády…

 • nikelin

  nikelin [nykelín], slitina Cu s 27-31 % Ni a 2-3 % Mn. Vyznačuje se dobrou pevností, odolností proti korozi i za vyšších…

 • Nikétas

  Nikétas [ny-] Chóniatés , asi 1155 až 1213, byz. státník a historik. Jeho dílo Historiké diégésis (Letopisné…

 • NIKFI

  NIKFI (Naučno isledovatělskij kino-foto institut), sov. věd. výzk. ústav pro kinematografii a fotografii se sídlem v…

 • Níkiás

  Níkiás [ný-], †413 př.n.l., athénský státník a vojevůdce. Za peloponéské války uzavřel po Kleónově smrti 421…

 • Nikiforov

  Nikiforov [ňi-] Pjotr Michajlovič, 12. 10. 1882 - 6. 1. 1974, rus. sov. komunistický státník a politik; člen KSSS…

 • Nikisch

  Nikisch [nykiš] Arthur , 12. 10. 1855 až 23. 1. 1922, něm. dirigent a skladatel maď. pův.; jeden z nejvýzn. dirigentů…

 • Nikitin Afanasij

  Nikitin [ňi-] Afanasij , †1472, rus. kupec z Tveru (od 30. let 20. st. do 1991 Kalinin), cestovatel v Indii a Přední…

 • Nikitin Ivan

  Nikitin Ivan Savvič . 3. 10. 1824 až 28. 10. 1861, rus. básník; samouk z lid. prostředí. Psal o bídě vesnického…

 • Nikitin Sergej

  Nikitin Sergej Konstantinovič , 10. 10. 1926 - 18. 12. 1973, rus. prozaik. Soustřeďoval se na citové a mravní problémy…

 • nikl

  nikl [ny-, švéd.< lat. Nicolaus], niccolum, Ni, chem. prvek VIII. skupiny periodické soustavy; at. číslo 28, relat. at.…

 • Niklas

  Niklas [ny-] Jose -f, 1817 - 10. 10. 1877, č. architekt období historismu. Hl. díla: Dotzauerův dům v Hybernské…

 • Niklot

  Niklot [ny-], †1160, kníže Obodritů od 1130; jeden z vůdců povstání Pobaltských Slovanů proti expanzi saských a…

 • niklování

  niklování, technol. postup pro vytváření souvislého povlaku Ni na polotovarech a výrobcích. Nejčastější je galvanické…

 • niklový květ

  viz annabergit

 • Nikobarci

  Nikobarci [ny-], obyv. Nikobar (celkem asi 18 000 osob). Cást tvoří přistěhovalci z lndie a Evropy, pův. obyv. (vlastní…

 • Nikobary

  Nikobary, součást ind. teritoria Andamany a Nikobary; skupina 19 ostrovů mezi Andamanským mořem a Bengálským zálivem;…

 • Nikodém

  Nikodém [ny-] Bedřich , 12. 8. 1909 až 19. 7. 1970, č. skladatel; 1937-69 nakl. redaktor (u M. Urbánka, ve Státním…

 • nikol

  nikol [ny-, podle brit. fyzika W. Nicola, 1768-1851], vhodně zbroušený klenec dvojlomného islandského vápence, který…

 • Nikola I. Petrovic-Njegoš

  Nikola I. Petrovic-Njegoš [-vič ňě-], 7. 10. 1841 - 1. 3. 1921, černohorský kníže 1860-1910 a král 1910-18; synovec…

 • Nikolaj Nikolajevič mladší

  Nikolaj Nikolajevič ml., 18. 11. 1856 až 5. 1. 1929, rus. velkokníže; gen. jezdectva, syn Nikolaje Nikolajeviče st. 1914-15…

 • Nikolaj Nikolajevič starší

  Nikolaj Nikolajevič st., 8. 8. 1831 až 25. 4. 1891, rus. velkokníže; gen. polní maršál (1878); ml. syn Mikuláše I.…