Abecední rejstřík: nis…

Hesla 1 - 7 z 7 nalezených

  • Nisa

    Nisa viz Kladská Nisa; Lužická Nisa. 1. - Kladská Nisa, Nisa, pol. Nysa Kłodzka - řeka v Polsku; levostranný…

  • Nisbet

    Nisbet [nyzbit] Robert Alexander , *30. 9. 1913, amer. sociolog, prof. na Kalifornské univ.; zabývá se zejména vztahem…

  • nisin

    nisin [nysín], polypeptidové antibiotikum produkované mikroorganismem Streptococcus lactis . Používá se např.…

  • Nisko

    Nisko, pův. zvl. slezské knížectví, podél stř. toku Kladské Nisy; vytvářeno od 12.st. jako světské panství vratislavských…

  • Nissan Motor Co., Ltd.

    Nissan Motor Co., Ltd. [ny- moutr kórperejšn limityd], druhý největší jap. podnik prům. automobilového (vyrábí také…

  • nístěj

    nístěj, půda - spodní část hut. pece (vysoké pece, ocelářské pece),…

  • nístějové pochody

    nístějové pochody, metalurgické výr. postupy prováděné v pecích s plochým dnem (nístějí),…