Abecední rejstřík: nit…

Hesla 1 - 30 z 61 nalezených

 • nit vlákno

  nit 1. délkový vlákenný útvar, skládající se z krátkých nebo nekonečných vláken, používaný na výr. textilií,…

 • Nitella

  Nitella [ny-, lat.], rod zelených řas parožnatek. Stonek nemá korové buňky, větve jsou po 6-8 v přeslenu. Známo přes…

 • nitěnkovití

  nitěnkovití, nitěnky, Tubificidae - čeleď kroužkovců z podtřídy máloštětinatců. Jsou zbarveni červeně…

 • nitěnky

  nitěnky 1. text . součást tkalcovského stavu. Slouží k ovládání nití při tkaní. Každá nit je navedena…

 • Niterói

  Niterói [ny-roj], přístavní m. v Brazílii ve členském státě Rio de Janeiro v Guanabarském zálivu; 386 200 obyvatel…

 • nítišástra

  nítišástra [nýty-, sanskrt], věda o vědění, staroind. didaktická liter. věnovaná etice a politice. Nejstarší ,,učebnice…

 • nitka

  nitka, filamentum - dolní, obvykle tenká, nitkovitá, na průřezu okrouhlá sterilní část tyčinky ve květu rostlin;…

 • nitková koroze

  nitková koroze, koroze vznikající pod ochranným, nejčastěji org. povlakem. Poškození neprobíhá do hloubky, je omezeno…

 • nitkovci

  nitkovci, Trichuroidea - řád hlístic. Přednt část těla je nttkovitč protažena. Známo 5 čeledí s řadou rodů…

 • nitkový dálkoměr

  nitkový dálkoměr, opt. přístroj k měření délek, u něhož se délka odvodí z laťového úseku, vymezeného dvěma…

 • nitkový kříž

  nitkový kříž, obrazec tvořený vodorovnou a svislou nití, umístěný na kruhové cloně v obrazové rovině objektivu…

 • Nitra almanach

  Nitra, sl. almanach vydávaný od 1842 J. M. Hurbanem. První ročník vyšel česky v Bratislavě s podtitulem Dar dcerám…

 • Nitra město

  Nitra, kr. a okr. m. v JZ Slovensku v Nitrianském kr. na Nitře (do 2001 Západoslovenský kr.); 86 138 obyv. (2003) srov.…

 • Nitra okres

  Nitra, okr. na JZ Slovenska v Nitranském kr.. m. (do 2001 Západoslovenský kr.); 871 km/2 (od 2001) srov. 1 443 km/2 (do…

 • Nitra řeka

  Nitra, tok v SR; levostranný přítok Váhu, je dlouhý 196,7 km, povodí má 4 499 km2, průměrný průtok v ústí…

 • nitrace

  nitrace [ny-, řec.], chem. reakce, kterou se do org. slouč. zavádí jedna nebo více nitroskupin -NO2. Nejčastěji…

 • Nitranová

  Nitranová Marta , *26. 5. 1942, sl. operní pěvkyně (soprán); od 1966 členka SND. Vyniká zvl. v dram. sopránových…

 • nitranská kultura

  nitranská kultura, archeol . skupina rané doby bronzové (18.-17.st. př.n.l.), rozšířená na jz. Slovensku a zčásti…

 • nitranská stolice

  nitranská stolice, hist. území na jz. Slovensku. Jako samostatný adm. celek vznikla na přelomu 10. a l l.st. Jejím centrem…

 • nitranský evangeliář

  nitranský evangeliář, nejst. lat. rukopisná památka na Slovensku. Vznikl patrně na konci 11. nebo na zač.12.st. v benediktýnském…

 • Nitrany

  Nitrany, obec na JZ Slovenska v pův. Západosl. kr. (od 2001 Nitranský kr.), okr. Nitra, na levostranné terase Nitry; 1…

 • nitratin

  nitratin [ny-týn], zastaralý název pro ledek chilský - vodou rozpustný nerost, užívaný jako hnojivo a dříve v chem.…

 • nitrátreduktáza

  nitrátreduktáza, enzym zelených rostlin a hub, který katalyzuje redukci dusičnanů (nitrátů) na dusitany (nitrity).…

 • Nitrianska Blatnica

  Nitrianska Blatnica, obec v Západosl. kraji, okres Topoľčany; 1 259 obyvatel (1980). Prům. stav. hmot. Pův. renes. zámek…

 • Nitrianska niva

  Nitrianska niva, geomorfologický podcelek v SR v Podunajské pahorkatině. Urodná nížina po obou stranách Nitry a Bebravy.…

 • Nitrianska pahorkatina

  Nitrianska pahorkatina, geomorfologický podcelek v SR v Podunajské pahorkatině. Urodná sprašová pahorkatina s intenzívním…

 • Nitrianska Streda

  Nitrianska Streda, obec v Západosl. kr., okres Topoľčany, na nivě Nitry; l 443 obyv. (1980). Pův. renes. zámek z 1537.…

 • Nitrianske Pravno

  Nitrianske Pravno, do 1946 Nemecké Pravno - obec ve Stredosl. kr., okr. Prievidza, na S Hornonitrianské kotliny; 2 957 obyv.…

 • Nitrianske Rudno

  Nitrianske Rudno, obec ve Stredosl. kr., okr. Prievidza, v Rudnianské kotlině v údolí Nitrice; l 607 obyvatel (1980). Prům.…

 • Nitrianske Sučany

  Nitrianske Sučany, obec ve Stredosl. kr., okr. Prievidza; l 222 obyv. (1980).