Abecední rejstřík: niv…

Hesla 1 - 26 z 26 nalezených

 • niva

  niva 1. zeměpis geomorfologická jed. zahrnující holocenní akumulační

 • nivace

  nivace [ny-, lat.], destrukční a konstrukční činnost sněhu, při níž se uplatňují účinky mrazového zvětrávání,…

 • nivální oblast

  nivální oblast [ny-], sněžná oblast část zemského povrchu (polární, vysokohorská), ohraničená na spodní hranici…

 • nivální stupeň

  nivální stupeň, sněžný stupeň - území zahrnující nejvyšší velehorské polohy v oblasti věčného sněhu, popř.…

 • nivarox

  nivarox [ny-], slitina železa s niklem, chromem a beryliem. Vhodná pro vlásky do hodinek, protože její modul pružnosti…

 • nivelace

  nivelace [ny-, fr.], geod. metoda, při níž se určuje výškový rozdíl dvou bodů. Provádí se buď se skloněnou…

 • nivelační bod

  nivelační bod, geod . výškový bod, jehož poloha je vyznačena a zabezpečena povrchovou stabilizační značkou…

 • nivelační dioptr

  nivelační dioptr, jednoduchá pomůcka (průzor) s nivelační libelou k hrubému nivelování latí s posuvným terčem;…

 • nivelační kámen

  nivelační kámen, kamenný hranol s upevněnou nivelační značkou, osazený tak, že jeho temeno buď vyčnívá nad terén…

 • nivelační lať

  nivelační lať, svislá lať 3-4 m dlouhá s dělenou stupnicí; může být vcelku, skládací zásuvná a sklopná. Lať…

 • nivelační libela

  nivelační libela, libela (lid. též vodováha), u níž tečna k povrchové kružnici podélného řezu trubice, s dotykovým…

 • nivelační polygon

  nivelační polygon, uzavřený mnohoúhelník vytvořený nivelačními pořady.

 • nivelační pořad

  nivelační pořad, prostorová lomená čára, jejíž vrcholy se výškově určují nivelací.

 • nivelační refrakce

  nivelační refrakce, svislá složka úhlu svíraného tečnou k dráze světelného paprsku (při průchodu opt. nehomogenním…

 • nivelační síť

  nivelační síť, měřická síť, tvořená uzlovými body nivelačních pořadů, zaměřená metodou geometrické nivelace…

 • nivelační značka

  nivelační značka 1. geod . stabilizační značka z odolné hmoty, jednoznačně vyznačující výškový bod; slouží…

 • niveleta

  niveleta [ny-, fr.], čára znázorňující výškové poměry dané komunikace, např. hlav kolejnic, koruny silnice. V.t.…

 • nivelizace

  nivelizace [ny-, fr.] 1. vyrovnání na stejnou úroveň, hladinu; vyrovnání rozdílů; 2. ekon. porušování…

 • Nivelle

  Nivelle [nyvel] Robert George . 15. 10. 1856 - 23. 3. 1924, fr. generál; sloužil v Číně (1900), v Alžírsku, 1914…

 • nivelování letadla

  nivelování letadla, kontrola nivelačních značek umístěných na konstrukci letadla.

 • niveoeolický

  niveoeolický [ny-, lat. + řec.], usazený při tání sněhu a navátin na sněhový povrch, např. spraše. Usazenina má…

 • Nivernais

  Nivernais [nyverne], hist. území ve Francii se střediskem v Nevers. Ve starověku pagus Nivernensis, původně kelt. a později…

 • Nivchové

  Nivchové [ny-], dříve zváni Giljaci národnost v Chabarovském kraji RSFSR a na Sachalinu (celkem asi 4 500 osob); dříve…

 • Nivinskij

  Nivinskij [ňi-] Ignatij Ignaťjevič , 11. 1. 1881 - 27. 10. 1933, rus. grafik, malíř a div. výtvarník; autor monumentálních…

 • nivní půdy

  nivní půdy, skupina půd vyvíjejících se na dočasně zaplavovaných stanovištích v blízkosti vodních toků. Podle…

 • Nivnice

  Nivnice, obec ve Zlínském kr., okr. Uherské Hradiště; 3 226 obyv. (2001) srov. 3 213 obyv. (1980). Uvádí se jako rodiště…