Abecední rejstřík: niz…

Hesla 1 - 30 z 34 nalezených

 • Nizám al-Mulk

  Nizám al-Mulk [ny-] Abú Alí al -Hasana ibn Alí ibn Isháka at -Túsí . Nezámolkmolk, 1017 - 14.…

 • nizam-i cedid

  nizam-i cedid [ny- -dy-, turecky nový systém], pokus o reformu rozkládající se voj.-feudální soustavy osmanské říše…

 • Nizamabád

  Nizamabád [ny-], m. v Indii na S Ándhrapradéše v Dákkhinu; 385 m n.m., 183 000 obyv. (1981). Prům. cukrovarnický, lihovarnický.…

 • Nizámí

  Nizámí [ny-] Iljás bin Júsuf, asi 1141 až 1209, perský básník. Těžiště díla je v romant. eposech: Chamse

 • Nizárí

  Nizárí [ny-] Hakím Sa 'duddín Kúhistání , 1247 nebo 1248-1320 nebo 1321, perský básník a prozaik. U dvora…

 • Nízke Beskydy

  Nízke Beskydy, geomorfologická oblast na SV SR v subprovincii Vonkajšie Vých. Karpaty; spojovací článek mezi Záp. a…

 • Nízke Tatry

  Nízke Tatry, geomorfologický celek ve stř. Slovensku ve Fatransko-tatranské oblasti. Prohyb sedla Čertovica je dělí…

 • Nízké Taury

  Nízké Taury, h. skupina v Rakousku ve Vých. Alpách v Centrálních Alpách kryst.; nejvyšší Hochgolling, 2 863 m n.m.…

 • nízké teploty

  nízké teploty, zpravidla teploty blízké abs. nule (0 K); jejich získáním a využitím se zabývá fyz. a tech. n. t.…

 • nízké tlaky

  nízké tlaky, tlaky plynů nižší než tlak barometrický. Jejich dosažením, udržením a využitím se zabývá fyz.…

 • nízkofrekvenční pec

  nízkofrekvenční pec, indukční el. pec pracující s kmitočtem do 30 Hz. Prac. prostor tvoří kruhový kanál vyložený…

 • nízkošachetní pec

  nízkošachetní pec, šachtová tavicí pec používaná k výr. surového železa. Má kruhový nebo oválný průřez a…

 • nízkozdvižný vozík

  nízkozdvižný vozík, druh dop. vozíku sloužící k manipulaci s paletami a většími předměty v horizontálním směru.…

 • Nízký Jeseník

  Nízký Jeseník, geomorfologický celek v ČR, v Jesenické oblasti. Plochá vrchovina, nejvyšší Slunečná, 800 m n.m.…

 • Nizovoj

  Nizovoj [ňi-] Pavel Georgijevič . 30. 10. 1882 - 4. 10. 1940, vl. jm. Tupikov, rus. prozaik. Psal o lidech v odlehlých…

 • Nizozemí

  Nizozemí, hist. oblast v sz. Evropě, mezi Sev. mořem a Ardenami, zaujímající území dnešní Belgie,

 • nizozemská buržoazní revoluce

  nizozemská buržoazní revoluce, burž. rev. v hist. Nizozem1 1566-1609, spojující nár. osvob. boj proti špan. útlaku…

 • nizozemská hudba

  nizozemská hudba, v 15. a 16.st. se na území dnešního Nizozemska rozvíjela nizozemská polyfonie, vokální polyfonický…

 • nizozemská kinematografie

  nizozemská kinematografie, první hraný film vznikl v Nizozemsku už 1903, ale dlouhá léta chyběli jak talentovaní filmaři,…

 • nizozemská literatura

  nizozemská literatura, první památky z 12.st. na J. Nejst. básník H. van Veldeke psal před 1170 v limburském nářečí.…

 • nizozemská polyfonie

  nizozemská polyfonie, polyfonní styl rozvíjený od 15. do zač.17.st. v tvorbě asi šesti generací skladatelů pocházejících…

 • Nizozemské Antily dějiny

  Nizozemské Antily dějiny, do 15.st. pův. indiánské obyv. (Aravakové, Karibové); 1493 K. Kolumbus přistál u o. Sint…

 • Nizozemské Antily země

  Nizozemské Antily [-ty-], hol. Nederlandse Antillen - ang. Netherlands Antilles - niz. auton. zámořské území v Malých…

 • nizozemské divadlo

  nizozemské divadlo, od 15.st. pěstovány náb. hry, zvl. mystéria, světské hry s rytířskými náměty (abele spelen…

 • Nizozemské taneční divadlo

  Nizozemské taneční divadlo, Nederlands Dans Theater - niz. baletní soubor; zal. 1959 v ,s Gravenhage. Od 1976 choreograf…

 • nizozemské výtvarné umění

  nizozemské výtvarné umění, zahrnuje um. dění na území dnešní Belgie a Nizozemska. Výtv. tradici lze sledovat od…

 • Nizozemsko dějiny

  Nizozemsko dějiny, území dnešního N., představující sev. část hist. Nizozemí, bylo ve starověku osídleno germ.…

 • Nizozemsko panovníci (od 1815)

  Nizozemsko panovníci (od 1815), 1815-1840 Vilém I.; 1840-1849 Vilém II.; 1849-1890 Vilém III.; 1890-1898 regentka Emma;…

 • Nizozemsko přehled dějin

  Nizozemsko přehled dějin, 1.st. ipř.n.l. - území N. osídleno germ. kmeny ze S; sev. pobřeží obsazeno Frísy,…

 • Nizozemsko správní rozdělení

  Nizozemsko správní rozdělení, provincie Drente 2 681 km/2, 481 000 obyv. (2003) srov. 427 300 obyv. (1984), admin.…