Abecední rejstřík: nog…

Hesla 1 - 5 z 5 nalezených

 • Nogajská horda

  Nogajská horda, feud. státní útvar kočovníků na území od sev. pobřeží Kaspického moře k Tuře a Kamě a od Volhy…

 • Nogaret

  Nogaret [-re] Guillaume de, kolem 1260-1313, fr. šlechtic; bezohledně prosazoval politiku Filipa IV. Sličného, směřující…

 • Nogat

  Nogat, ř. rameno v deltě Visly v Polsku; dlouhé 62 km. Vlastní deltou ústí do Viselského zálivu. Splavný; hydroelektrárna.…

 • Nogmov

  Nogmov (Nogma) Šora Bekmurzovič , 1794 - 22. 6. 1844, kabardský osvětový prac., historik, jazykovědec, básník…

 • Nógradi

  Nógradi [-dy] Sándor, 14.5. 1894 až 1.1. 1971, pracovník maď. rev. děl. hnutí; generál. 1922-1923 tajemník…