Abecední rejstřík: nom…

Hesla 1 - 30 z 35 nalezených

 • Noma

  Noma Hiroši , *23. 2. 1915, jap. prozaik; představitel tzv. první poválečné školy (sengoha]; Jeho díla zachycují…

 • nomáda

  nomáda [lat.< řec.], Nomada - rod pestře zbarveného blanokřídlého hmyzu z nadčeledi včel. Larvy cizopasí u…

 • nomádi

  nomádi, [řec.] kočovníci - skupiny kočovných pastevců, popř. i kočovných lovců a sběračů; nemívají trvalá…

 • nomádismus

  nomádismus [-dyz-], kočovnictví - forma hosp. zejm. ve stepních, polopouštních a pouštních oblastech, vázaná na pastevectví…

 • nomarcha

  viz nomos

 • nomen nudum

  nomen nudum [nó- nú-, lat.], v biol. nomenklatuře neplatné jméno taxonu, neboť nesplňuje všechny podmínky platnosti…

 • nomen omen

  nomen omen [nó- ó-, lat., jméno znamení], jméno, které vystihuje svého nositele; přiléhavé, výstižné jméno (zedník…

 • nomenclator

  nomenclator [nó-klá-, lat.], v ant. Římě otrok či propuštěnec, jenž doprovázel svého pána (patrona) a upozorňoval…

 • nomenklátor

  nomenklátor [lat.], dílo podávající seznam všech použitých jmen taxonů skupiny rodu v nomenklatuře zool. nebo botanické.…

 • nomenklatorická pravidla

  nomenklatorická pravidla, biol. soustava závazných pravidel a doporučení upravujících zásady věd. pojmenování…

 • nomenklatura binomická

  nomenklatura binomická, dvojslovné názvosloví (jmenosloví) pro všechny druhy organismů. Druhové jméno se skládá…

 • nomenklatura obecně

  nomenklatura [-ú-, lat.] 1. přehled, seznam používaných (obvykle závazných) názvů vztahujících se k prvkům…

 • nomický výrok

  nomický výrok, výrok tvaru zákona log. výrok obdobný zákonu; obecný výrok, vyjádřený zpravidla jako obecná podmínková…

 • nomina anatomica

  nomina anatomica [nó- -ka, lat.], anatomické názvosloví - mez. zavedené názvosloví na lat. a částečně řec. základě.…

 • nomina sunt odiosa

  nomina sunt odiosa [nó- odyjóza, lat.], jména vzbuzující zášť; je tedy lépe se jim vyhnout (podle Cicerona nebo Ovidia).…

 • nominace

  nominace [lat.], jmenování, ustavení (do funkce). Ve sportu jmenování sportovců (závodníků, hráčů) do družstva…

 • nominále

  nominále [lat.], též hov. nominál - jmenovitá (nominální) hodnota, částka peněz, zpravidla zaokrouhlená (100,…

 • nominalismus

  nominalismus [-iz-, lat.], jeden ze dvou zákl. filoz. směrů ve středověké filoz. (vedle tzv. realismu) při řešení…

 • nominalistická peněžní teorie

  nominalistická peněžní teorie [-ty-], peněžní teorie odmítající zbožní podstatu peněz, které považuje jen za…

 • nominální dráha

  nominální dráha, předem vypočtená dráha, po které se má pohybovat umělá družice Země. Skutečná dráha se v důsledku…

 • nominální hodnota akcie

  nominální hodnota angl. nominal value, zejména ve smyslu n.h. akcie či jiného cenného papíru. Jde o základní…

 • nominální hodnota filatelistika

  nominální hodnota, filat . jmenovitá hodnota poštovní ceniny, na cenině v příslušné měně uvedená.

 • nominální mzda

  viz mzda nominální

 • nominální obecně

  nominální [lat.], jmenovitý, např. n. hodnota bankovka - hodnota na ní uvedena v číslech.

 • nominální taxon

  nominální taxon, každý platně pojmenovaný taxon obj. určený svým typem; např. čeleď Carabidae , jejímž…

 • nominální vyjadřování

  nominální vyjadřování, jmenné vyjadřování - jaz. projev zal. na jmenných a slovesně jmenných konstrukcích (přikročit…

 • nominativ

  nominativ [-tý-, lat.], první pád; zákl. tvar skloňovaných jmen (na otázku kdo, co). Zákl. funkce ve větě: podmět,…

 • nominátní taxon

  nominátní taxon, soujmenný podřízený taxon, který má stejný typ jako příslušný nadřízený taxon; např. Felinae

 • nomisma

  nomisma [-iz-, řec.], zlatý byz. solidus v 8.-12.století.

 • nomo-

  nomo- [řec.], první část složených slov značících vztah k zákonům (nomotetický - zákonodárný).