Abecední rejstřík: non…

Hesla 1 - 29 z 29 nalezených

 • non decet

  non decet, [lat.], nehodí se, nesluší se.

 • non liquet

  non liquet [nón likvet, lat.], není jasno, věc není jasná; starořím. právní formule, jejíž zkratkou NL na hlasovací…

 • non negotium

  non negotium [nón -gócijum, lat.], nicotný (zdánlivý) právní úkon (např. uzavření manželství osobou mladší než…

 • non olet

  non olet [nón, lat.], nepáchne; totiž mince, vybraná jako daň z moči, se kterou pracovali valcháři. Podle Suetonia…

 • non omnia possumus omnes

  non omnia possumus omnes [nón -nyja -nés, lat.], nemůžeme všichni všechno (podle Vergilia).

 • non omnis moriar

  non omnis moriar [nón -nys, lat.], úplně nezemřu (dokud budou žít mé básně). Část verše řím. básníka Horatia.…

 • non plus ultra

  non plus ultra [nón -rá, lat.], nic lepšího nad to, nepřekonatelné, nepředstižitelné; též ironicky: rošťák non…

 • non sequitur

  non sequitur [nón sekvi-, lat. neplyne], formální chyba, týkající se deduktivního usuzování, jestliže závěr neplyne…

 • non scholae, sed vitae discimus

  non scholae, sed vitae discimus [nón scholé vité dysci-, lat.], učíme se ne pro školu, ale pro život. Podle Seneky,…

 • non testatur

  non testatur, [lat.], není dosvědčeno. Používá se v novinářské práci pro označení nezaručené zprávy, taková…

 • non-disjunkce

  non-disjunkce [-dy-, lat.], genet . nerozdělení párových chromozómů z bivalentů při meiotickém dělení buněčného…

 • nóna

  viz interval

 • nonet

  nonet [it.], hud . skladba pro devět hlasů nebo nástrojů.

 • noneto

  noneto [it.], hud . soubor devíti hráčů k provozování komorní hudby.

 • Nonius kůň

  Nonius [-ny-], kmen angl. polokrevných koní zal. v maď. hřebčíně Mezöhegyes. Jeho zakl. byl importovaný anglonormanský…

 • nonius měřítko

  nonius [-ny-, podle Nonia, lat. jm. portugalského matematika P. Nuneze, 1492-1578], pomocné měřítko posuvné podél hl.…

 • nonkonformita

  nonkonformita, sociol. chování, které je zaměřeno proti normám a cílům dané skupiny nebo spol.; postoj neuznávání,…

 • Nonnenmacher Josef

  Nonnenmacher Josef František , 4. 7. 1691 - po 1743, č. truhlář vrcholného baroka; syn Marka N. Hl. dílo: pontifikální…

 • Nonnenmacher Marek

  Nonnenmacher Marek , 1653 - 2. 5. 1720, něm. barokní truhlář od 1677 žijící v Praze; zhotovil oltář a kazatelnu…

 • Nonner

  Nonner Karel, *14. 5. 1928, č. herec; od 1953 člen Div. pracujících v Mostě. Z rolí: Fortunato (C. Goldoni,…

 • Nonnos z Panopole

  Nonnos z Panopole, 5.st., řec. básník. Napsal nejrozsáhlejší ant. epos Dionysiaka (O Dionýsovi), zahrnující…

 • Nono

  Nono Luigi . *29. 1. 1924, it. skladatel; představitel moderních kompozičních směrů (dodekafonie, hudba seriální,…

 • Nonomura

  Nonomura Ninsei , vl.jm Nonomura Seiemon, jap. keramik činný v 2.pol. 17.st., pracující v dílně Omuro kjótského…

 • nonpareille

  nonpareille [-rej, fr.], název pro stupeň velikosti tiskového písma o 6 typograf. bodech (2,256 mm).

 • nonsens

  nonsens [lat. nesmysl] v log. nesmysl, sporný výraz (systém výrazů). Absurdum není n., protože musí být syntakticky…

 • nonšalance

  nonšalance, z fr. nonchalance [nonšaláns] na odiv stavěná nenucenost. Odtud příd. jm. nonšalantní - vystupující…

 • nonverbální

  nonverbální, (z lat.), slov. nonverbálný - neužívající řeč. Př. nonverbální divadlo (divadlo vyjadřující…

 • nonverbální komunikace

  viz neverbální komunikace

 • nony

  nony [lat.], v řím. ant. kalendáři pátý den většiny měsíců v roce nebo sedmý den března, května, července a…