Abecední rejstřík: nota…

Hesla 1 - 9 z 9 nalezených

 • nota bene

  nota bene, [lat.], všimni si, dávej pozor.

 • nóta diplomatická

  nóta diplomatická, nejobvyklejší forma dipl. korespondence; dopis adresovaný osobou osobě (např. min. zahr. cizímu…

 • nóta ekonomie

  nóta [lat.] ekon. zpráva o účtování na vrub (n. debetní) nebo ve prospěch (n. kreditní) určitého účtu.

 • nota obecně

  nota [lat.], graf. značka pro tón; soubor n. je notové písmo. Nejpoužívanější noty a jim odpovídající pomlky v…

 • notábl

  notábl, ve Francii ozn. nejvýzn. feudálů - princů, vévodů, círk. představitelů, maršálů. Shromáždění notáblů…

 • notace

  notace [lat.], hud. a) soustava a způsob notového písma; b) nauka o hist. formách notového písma a o jeho přepisu…

 • notafilie

  notafilie [-fí-], sběratelství papírových platidel.

 • NOTAM

  viz návěstí letcům

 • notarius

  notarius [-á-, lat.], v Římě původně písař používající zvláštní značky (notae) k záznamu mluveného slova;…