Abecední rejstřík: noto…

Hesla 1 - 11 z 11 nalezených

 • Notobatrachus

  Notobatrachus [řec.], rod vymřelých velkých žab s tělem dlouhým kolem 14 cm. Ze svrchní jury v Argentině.

 • Notocactus

  Notocactus [-kak-, řec.], rod sukulentních dvouděložných rostlin z čeledi kaktusovitých. Zahrnuje desítky drobných…

 • Notogea

  Notogea [řec.], jedna ze tří zoogeografických říší. Zahrnuje austr. oblast; podle R. Lydekkera se člení na oblast…

 • notorieta

  notorieta [lat.], právo všeob. známá (notorická) skutečnost, kterou není třeba dokazovat. Odtud notoricky známý.…

 • notorik

  notorik, [něm. < lat.] notorický piják alkoholu, alkoholik. Notorička - notorická pijačka. V.t. notorieta.

 • nototisk

  nototisk, obecný název pro tisk hudebnin a not kteroukoliv tiskovou tech.; přesněji notografie, tech. ručního rytí zinkových…

 • nototypie

  nototypie, název pro ruční sazbu not z kovových znaků; pro složitost a malou přesnost se od této tech. upustilo.

 • Notoungulata

  Notoungulata [řec. + lat.], vymřelá výhradně jihoamer. skupina kopytníků lišících se navzájem rozměry, celkovým…

 • notová osnova

  notová osnova, soustava linek (dnes zpravidla pěti), na nichž a mezi nimiž se píší noty; v kombinaci s notovými klíči…

 • notové písmo

  notové písmo, soustava písmenných a graf. znaků k písemnému záznamu hudby; prošlo složitým vývojem, nejst. notace…

 • notový klíč

  notový klíč, znak notového písma, který svým tvarem a polohou udává tónovou výšku not v osnově. Dnes se používá…