Abecední rejstřík: nub…

Hesla 1 - 7 z 7 nalezených

 • nubbin

  nubbin [lat.], malý skalní zbytek zůstávající po odnosu zvětralin ronem. Vyčnívá na povrchu pedimentů.

 • Nubet

  Nubet, Ombos - staroeg. ,,Zlaté město" ležící na vých. břehu Nilu 40 km na S od Asuánu; chrám z doby Ptolemaiovců.…

 • Núbie

  Núbie, hist. území rozkládající se v dnešním již. Egyptě a sev. Súdánu. O ovládnutí N. ve starověku usilovala,…

 • Núbijci

  Núbijci, národnost v sev. Súdánu a již. Egyptě, část v horách Kordofánu (celkem asi l,5 mil. osob); přímí potomci…

 • Núbijská poušť

  Núbijská poušť, v sev. Africe mezi Nilem a Rudým mořem, převážně v Súdánu. Je to plošina vysoká 350 až 1 000…

 • núbijské umění

  núbijské umění, umění oblasti v sv. Africe na Nilu (od Čhartúmu po Asuán). Civilizace zde rozvíjena pod eg. vlivem.…

 • nubuk

  nubuk [angl.], obvykle barvená chromitá useň, jemně vybroušená od líce. Vyrábí se z hověziny nebo vepřovice. Používá…