Abecední rejstřík: nul…

Hesla 1 - 18 z 18 nalezených

 • nula

  nula [lat.], zn. 0 v mat. neutrální prvek při sčítání, tj. platí a + 0 = a pro každé číslo a;…

 • nulifikace

  nulifikace [lat.], forma nápravy měny; prohlášení znehodnocených peněžních znaků za neplatné (např. asignátů…

 • nulisomie

  nulisomie [lat. + řec.], nullisomie ztráta páru homolog. chromozómů v karyotypu diploidního jedince (nulisomik).

 • nulita

  nulita, úplné, naprostá neplatnost. Anulování. Např. nulitní dohoda - neplatná dohoda. V.t. anulování, anulovat.

 • Nüll

  Nüll [nyl] Edward van der, 9. 1. 1812 až 3. 4. 1868, rak. architekt. Pod vlivem panujícího historismu 19.st. spojoval…

 • nulla dies sine linea

  nulla dies sine linea [nú- dyés líneá, lat.], ani den bez čárky (na obraze). Zásada řec. malíře Apella (podle Plinia…

 • nulla poena sine lege

  nulla poena sine lege [nú- pé- lé-, lat.], žádný trest bez zákona; princip moderního trestního zákonodárství, podle…

 • nulla salus bello

  nulla salus bello [nú- -lús -ló, lat.], ve válce není spása (z Vergilia).

 • nulli rosae deest spina

  nulli rosae deest spina, [lat.], není růže bez trní.

 • nullum crimen sine lege

  nullum crimen sine lege [nú- krí- lé-, lat.], žádný trestný čin bez zákona; princip moderního trestního zákonodárství,…

 • nuloda

  nuloda [lat. + řec.], výbojka s plynovou náplní bez elektrod. Používá se ke speciálním vysokokmitočtovým měřením.…

 • nulová hypotéza

  nulová hypotéza, sociol . základní hypotéza (ve statist. ozn. H0) - hypotéza, která se prověřuje; hovoří…

 • nulová izoterma

  nulová izoterma, spojnice míst s teplotou 0 ° C.

 • nulová matice

  nulová matice, zn. 0, matice, jejíž všechny prvky jsou rovny nule. N. m. má podobné vlastnosti při sčítání…

 • nulová metoda

  nulová metoda, kompenzační měřicí metoda, u níž výchylka měřicího přístroje, porovnávajícího účinek měřené…

 • nulová posloupnost

  nulová posloupnost, nekonečná číselná posloupnost, jejíž limita je rovna 0. Např. l, l/2, l/3, . . . . . , l n…

 • nulový vektor

  nulový vektor, vektor nulové délky. Po jeho přičtení k libovolnému vektoru r prostoru vznikne opět vektor r.

 • nulový výškový bod

  nulový výškový bod, geod . bod s konvenčně přijatou nulovou výškou, který je výchozím bodem pro výšky…