Abecední rejstřík: num…

Hesla 1 - 12 z 12 nalezených

 • Numa

  Numa Pompilius [nú- -pí-], druhý legendární římský král, nástupce Romulův.

 • Numantia

  Numantia [-cija], ant. m. v Hispánii; dnešní Muela de Garray. V 2.st. př.n.l. se stala centrem odboje Keltiberů proti…

 • Numazu

  Numazu, přístavní m. v Japonsku na Honšú; 203 700 obyv. (1980). Prům. stroj., chemický. Přímořské lázně.

 • Numenius

  Numenius [-mény-] z Apamaie, 2.pol. 2.st., ant. filozof; představitel novopythagoreismu, jeden z předchůdců novoplatonismu.…

 • numerál

  numerál, výpočetní tech. jeden ze znaků číselného souboru, který může být použit v určitém systému číselného…

 • numerale

  viz číslovka

 • numerická taxonomie

  numerická taxonomie, číselné ocenění podobnosti mezi taxonomickými jed. a jejich uspořádání podle těchto dat. Hodnotí…

 • numerus clausus

  numerus clausus [klauzus, lat.], uzavřený, omezený počet.

 • Numidie

  Numidie [-dy-], starověká země v dnešním vých. Alžírsku; pův. zahrnovala i oblast Kartága. Osídlena kočovnými…

 • numizmatika

  numizmatika též numismatika [-ty-, lat.], jedna z pomocných věd hist.; její studijní základnu tvoří zejm. mince (ale…

 • Nummulites

  Nummulites [lat.], rod vymřelých prvoků, tzv. velkých dírkovců se schránkou čočkovitou, plochou až téměř kulovitou,…

 • nummus

  nummus [lat.] 1. byz. drobná měděná mince, ražená za císaře Anastasia 491-518; jedna čtyřicetina byz. follis;…