Abecední rejstřík: oč…

Hesla 1 - 25 z 25 nalezených

 • Očadlík

  Očadlík Mirko , l. 3. 1904 - 26. 6. 1964, č. hud. vědec, kritik a organizátor; prof. AMU a UK, 1928-50 prac. Cs.…

 • Očásek

  Očásek Viktor , 21. 5. 1897 - 18. 4. 1975, č. herec; 1919-45 působil v různých divadlech (Ceské studio, Osvobozené…

 • Očenášek

  Očenášek Augustin . 15. 1. 1871 - 24. 9. 1942, č. těl. prac.; zakl. sokolské rytmiky. Vycházel z Dalcrozova tělocvičného…

 • oči

  oči, oculi - párový smyslový orgán živočichů, umístěný na hlavě; složitá opt. soustava umožňující…

 • Očikubo monogatari

  Očikubo monogatari, Příběh ze sklepení - kolem 970, autor neznámý; jap. zpracování žánru o zlých macechách a ubohých…

 • očista

  očista, náb. úkon, při němž se věřící zbavuje poskvrny, která na něm údajně ulpěla překročením božského…

 • očistec

  očistec, (lat. purgatorium) - místo, kam podle křesťanské věrouky dočasně odchází po smrti duše, ne zcela…

 • očistky

  očistky, lochia - sekret vylučovaný z děIohy z místa po odloučené placentě a ze všech poranění měkkých…

 • očka

  očka 1. zool . stemmata , ocelli . ommatidia - zrakové orgány různého tvaru a složení, vyskytující…

 • Očko z Vlašimě

  Očko z Vlašimě Jan , †14. 1. 1380, č. duchovní feudál a diplomat; pocházel z panského rodu, působil ve službách…

 • očkovaná litina

  viz očkování kovů

 • očkování kovů

  očkování kovů, ovlivnění krystalizace roztavených kovů a slitin vnášením přísad, které působí jako krystalizační…

 • očkování obecně

  očkování, 1. chem. vnesení malého množství krystalků látky do jejího přesyceného roztoku k urychlení…

 • očkování vody

  očkování vody, způsob úpravy chladicí vody spočívající v rozkladu hydrogenuhličitanových iontů kys. chlorovodíkovou.…

 • oční komora

  oční komora, prostor vyplněný komorovou vodou; dělí se a) na zadní komoru oční, štěrbinovitý prostor mezi přední…

 • oční koule

  oční koule, bulbus oculi - orgán zraku uložený pohyblivě v očnici v polštáři z tukového vaziva. Pohyby o.…

 • oční kruh

  oční kruh, výstupní pupila - místo na opt. ose mikroskopu či dalekohledu, s kterým musí splynout zornice oka, aby oko…

 • oční lékařství

  viz oftalmologie

 • oční optik

  oční optik, absolvent střední zdrav. školy, který podle lék. předpisu zhotovuje brýle a jiné pomůcky k nápravě…

 • oční pozadí

  oční pozadí, fundus oculi - část oka pozorovatelná oftalmoskopem. Na o. p. se hodnotí stav sítnice, jejího…

 • oční skvrna

  oční skvrna, stigma - organela bičíkovců sloužící k vnímání světla.

 • oční stvol

  oční stvol, orgán korýšů složený z neurokrinních buněk.

 • oční víčko

  oční víčko, palpebra - útvar chránící zpředu oční kouli. Jeho podkladem je tuhá vazivová destička (tarsus

 • očnice

  očnice, orbita - párová dutina v obličejové části lebky, v níž je uloženo oko a jeho přídatné orgány.

 • Očová

  Očová, obec ve Stredosl. kr., okr. Zvolen; 2 963 obyv. (1980). Lid. um. výroba (výšivky, dřevo). Lidová architektura,…