Abecední rejstřík: oce…

Hesla 1 - 30 z 39 nalezených

 • oceán obecně

  oceán [lat.< řec.], část souvislé vodní plochy Země; oceány jsou čtyři: Tichý,

 • Ocean ostrov

  Ocean [oušn], Banaba - ostrov v Kiribati v Mikronésii v Tichém oceánu; 5,2 km2, 300 obyv. (1980).

 • oceánická kůra

  oceánická kůra [-ny-], vrstva pokrývající zemský plášť v oblasti oceánů; od pláště ji odděluje Mohorovičicova…

 • oceánické slapy

  oceánické slapy, periodické vzdouvání hladiny oceánů, moří a jezer působené gravitačními účinky Slunce a Měsíce.…

 • oceánický

  oceánický, vyskytující se v oblastech přimykajících se k oceánu, např. rostliny a živočichové mající hl. rozšíření…

 • oceánický pocit

  oceánický pocit, extatický pocit splynutí se světem, charakterizovaný dojmem souznění s okolím a celým vesmírem…

 • Oceánie ostrovy

  Oceánie [-ny-], souhrnné označení ostrovů (asi 10 000) a souostroví v záp. a stř. části Tichého oceánu, od Palau…

 • Oceánie výtvarné umění

  Oceánie - výtvarné umění, souhrnné ozn. etnických umění Polynésie, Mikronésie, Melanésie a Nové Guineje. Typické…

 • oceánit

  oceánit [-nyt, lat.< řec.], vyvřelá bazická hornina, odrůda čediče s velkým množstvím (kolem 30 %) olivínu.

 • oceánita podnebí

  oceánita podnebí, met . podnebí ovlivňované oceány a moři. Vyznačuje se menšími denními a ročními amplitudami…

 • oceánografická loď

  oceánografická loď, plavidlo vybavené pro oceánografický výzkum v užším smyslu (pohyb vod světových oceánů) nebo…

 • oceánografie

  oceánografie, oceánologie - nauka o světovém oceánu, oceánech a mořích. Zabývá se všestranným geol., fyz., chem.,…

 • oceánologie

  viz oceánografie

 • oceánská loď

  oceánská loď, zaoceánská loď, loď dálné plavby - námořní loď určená k plavbě přes oceány a konstrukčně…

 • oceánská plástev

  oceánská plástev, hlubokomořská plástev - část zemského povrchu tvořící dno oceánských pánví.

 • Oceanus Procellarum

  Oceanus Procellarum [ó- -lá-], Oceán bouří - největší měsíční moře v sz. části přivrácené strany. Místo…

 • ocel

  ocel, slitina železa s uhlíkem, popř. s dalšími prvky. Vyznačuje se dobrou tvárností a houževnatostí. Podle způsobu…

 • ocel pro odlitky

  viz ocelolitina

 • ocelárna

  ocelárna, část hut. závodu určená k výr. surové oceli. Hl. provozy: šrotiště, mísiče surového železa, pecní…

 • ocelářské pece hutnické

  ocelářské pece hutnické, pece k výr. surové oceli (zkujňování surového železa spalováním uhlíku a škodlivých…

 • ocelářský pochod

  viz zkujňování

 • ocelek

  viz siderit

 • ocelokordový pás

  ocelokordový pás, pryžový pás pásového dopravníku, jehož nosnou kostru tvoří vložky utkané z ocelových drátků…

 • ocelolitina

  ocelolitina, ocel pro odlitky, ocelová litina - uhlíková nebo slitinová (legovaná) ocel určená k odlévání tvarových…

 • oceloryt

  oceloryt, ocelorytina - tisková forma pro ocelotisk (obdoba mědirytiny) vyrytá do ocelové desky. Slouží k tisku cenných…

 • ocelot

  ocelot [indiánské jaz.] 1. zool. Leopardus - rod stř. velkých šelem z čeledi kočkovitých. Známy 2 druhy.…

 • ocelotisk

  ocelotisk, tech. tisku z hloubky, jejíž tiskovou formu tvoří oceloryt. Barva se vtírá do rytých prvků a po očištění…

 • ocelová hala

  ocelová hala, budova s volným vnitřním prostorem pro účely prům., kult., sport., výstavní, dop. (hangáry, nádražní…

 • ocelová jímka

  ocelová jímka, jímka vytvořená z ocelové štětové stěny. Stětová stěna je u úzkých jímek rozepřena napříč…

 • ocelová litina

  viz ocelolitina