Abecední rejstřík: och…

Hesla 1 - 30 z 49 nalezených

 • ochlazovací smlouvy

  ochlazovací smlouvy, Cooling off Treaties - mez. smlouvy, uzavřené v dubnu 1913 státním tajemníkem (min. zahr.) USA W.…

 • ochlokracie

  ochlokracie [řec.], vláda lůzy.

 • ochlupení

  ochlupení, pokryv těla savců. U člověka se rozeznává: a) pri mární o. (lanugo), objevující se u plodu kolem…

 • ochmet

  ochmet [slovinština], Loranthus - rod poloparazttických zelených rostlin z čeledi ochmetovitých. Je známo asi…

 • ochmetovité

  ochmetovité, Loranthaceae - čeleď dvouděložných rostlin z řádu santalokvětých. Zelené polocizopasné rostliny.…

 • Ochoa

  Ochoa [očoa] Severo . *24. 9. 1905, amer. lékař a biochemik; prof. univerzity v New Yorku. Nob.c. (1959) s A. Kornbergem…

 • ochočení

  ochočení, získání (chycení) zvířete žijícího volně v přírodě a jeho používání k potřebám (užitku) člověka.…

 • Ochodnica

  Ochodnica, obec ve Stredosl. kr., okr. Čadca; 2 429 obyv. (1980).

 • ochotnické divadlo

  ochotnické divadlo, div. provozované amatéry, zpravidla ze záliby, bez nároku na odměnu. Č. div. bylo ve starších…

 • Ochotské moře

  Ochotské moře, okrajové moře Tichého oceánu u vých. pobřeží Asie; 1,6 mil. km2, hluboké až 3 521 m. Od oceánu…

 • ochoz

  ochoz 1. arch. krytá a zavřená nebo i otevřená chodba kolem budovy, sálu, nádvoří ap.; a) o. hradební,…

 • Ochoz u Brna

  Ochoz u Brna, obec v Jihomor. kr., okr. Brno-venkov; 1 066 obyv. (2001) srov. 1 193 obyv. (1980). - Východisko do již. části…

 • ochrana civilního obyvatelstva za války

  ochrana civilního obyvatelstva za války, ochrana osob, jež nejsou příslušníky ozbrojených sil, v době ozbrojeného…

 • ochrana inhibitory

  ochrana inhibitory, jeden ze způsobů protikorozní ochrany; zmenšuje agresivitu prostředí přísadou malých množství…

 • ochrana obětí války

  ochrana obětí války, ochrana raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil, válečných zajatců a civilního…

 • ochrana proti bludným proudům

  ochrana proti bludným proudům, opatření k omezení elektrochem. účinků bludných proudů, působících zvláště v…

 • ochrana půdy

  ochrana půdy, soubor opatřeni sloužících k zachování půdy jako zákl. výr. prostředku a součásti životního prostředí,…

 • ochrana rostlin

  ochrana rostlin, soubor opatření, jejichž cílem je omezit nebo zabránit ztrátám způsobovaným škodlivými činiteli…

 • ochrana vojsk proti zbraním hromadného ničení

  ochrana vojsk proti zbraním hromadného ničení, souhrn opatření k zamezení nebo max. zeslabení účinků jaderných,…

 • ochranná atmosféra

  ochranná atmosféra, plynné prostředí chránící materiály, zejm. kovy, před účinkem akt. složek vzduchu (kyslíku,…

 • ochranná doba

  ochranná doba, podle čs. zákoníku práce období, po které organizace nesmí dát pracovníkovi výpověď; je to doba,…

 • ochranná lhůta

  ochranná lhůta, doba od aplikace chem. přípravku do jeho rozkladu na rostlině nebo v rostl. orgánech. Délka o. l. se…

 • ochranná maska

  viz ochranná výstroj

 • ochranná nádrž

  viz retenční nádrž

 • ochranná parabola

  ochranná parabola, parabola udávající hranici míst dosažitelných šikmým vrhem při zadané velikosti počáteční…

 • ochranná přilba

  ochranná přilba, ochranná pokrývka hlavy, popř. týlu, z pevného materiálu, např. kůže, plastu, kovu; pův. ochrana…

 • ochranná reakce

  ochranná reakce, etologie instinktivní jednání živočicha při napadení predátorem. Např. sépie vystřikuje…

 • ochranná výstroj

  ochranná výstroj, prostředky a zařízení k osobní a kolektivní ochraně pracujících a ostatních občanů před úrazy…

 • ochranná zbroj

  viz zbroj ochranná

 • ochranné brýle

  viz ochranná výstroj