Abecední rejstřík: odř…

Hesla 1 - 3 z 3 nalezených

  • odřad

    odřad, voj . celek dočasně organizovaný ke splnění určitého bojového či jiného úkolu. Síla a složení…

  • odřez

    odřez, odkopávka ve svahu, vytvořená na straně ke svahu jeho odtěžením a na straně k údolí nasypáním násypu.

  • odřez papíru

    odřez papíru, v knihařství dokončovací zpracování tiskovin. Většina tiskovin se tiskne a zpracovává ve větších…