Abecední rejstřík: odb…

Hesla 1 - 11 z 11 nalezených

 • odbavovací budova

  odbavovací budova, let . objekt určený cestujícím a veřejnosti, kde kromě provozních zařízení pro odbavovací…

 • odběrová turbína

  odběrová turbína, parní turbína (obvykle kondenzační) s jedním nebo více odběry páry, která se používá k technol.…

 • odbíjená

  viz volejbal

 • odboj Čechů a Slováků za první světové války

  odboj Čechů a Slováků za první světové války, boj. č. a sl. národa proti rak.-uh. nadvládě, za národní svébytnost…

 • Odborářský výchovný svaz

  Odborářský výchovný svaz, Trade Union Educational League, TUEL levicová odborová organizace v USA, zal. 1920 W. Z. Fosterem.…

 • odborné vzdělávání a výcvik

  odborné vzdělávání a výcvik, proces osvojování soustavy normativně stanovených odb. vědomostí, dovedností, návyků…

 • odborný styl jazyka

  odborný styl jazyka, styl spisovného jaz. charakteristický pro odb. projevy teor. (věd., naučné) a praktické (hosp.,…

 • Odborový spolek manufakturních dělníků

  Odborový spolek manufakturních dělníků, spolek brněnských dělníků č. i něm. národnosti, zal. 1872. Byl organizační…

 • odbuzení

  odbuzení, odbuzování - el .tech. zmenšení, zmenšování nebo zrušení el.mag. energie v el. generátoru.…

 • odbuzovač

  odbuzovač, el. tech. el. zařízení umožňující rychlé zrušení magn. toku rotoru el. generátorů, např. při…

 • odbyt

  odbyt, souhrn činností, které slouží k zajištění dodávek potřebných výrobků, prací nebo výkonů ve výr. a jejich…