Abecední rejstřík: ode…

Hesla 1 - 27 z 27 nalezených

 • Odebrecht

  Odebrecht Rudolf, 9. 3. 1883 - 31. 5. 1945, něm. estetik a filozof, prof. filoz. v Berlíně; ve svém díle se kriticky…

 • ODECA

  viz Organizace středoamerických států

 • odečítací mikroskop

  odečítací mikroskop, centrovaná opt. soustava tvořená objektivem a okulárem, vybavená zařízením pro zjišťování…

 • odečítání

  odečítání, stanovení polohy ukazatele na stupnici měřicího přístroje; ke zvýšení přesnosti o. se používá např.…

 • odečítání zlomků

  odečítání zlomků, v odečítání platí, že menšenec je číslo, od kterého odečítáme a menšitel je číslo, které…

 • Odehnal

  Odehnal Ivo , *4. 4. 1936, č. básník, od 1982 člen předsednictva SČS. Jeho tvorba je spjata s rodným Valašskem.…

 • ódeion

  ódeion [řec.], v antice budova pro recitační a hud. přednesy, pravoúhlého půdorysu se stupňovitým, ze strany jeviště…

 • odění

  odění, bot . indumentum - soubor chlupů a šupin na povrchu rostl. orgánů. Zabraňuje nadměrnému odpařování…

 • odění ochranné

  odění ochranné, bezprostřední ochrana těla bojovníka, součást zbroje ochranné. Původně z kůže, později z bronzu…

 • Odense

  Odense [ó-], přístavní m. v Dánsku, středisko amtskommune Fyn na ostrově Fyn; 144 600 obyv. (2002) srovnej 170 600 obyv.…

 • Odenwald

  Odenwald [ó-], okrajové pohoří Hornorýnské nížiny v NSR, oddělené Mohanem od Spessartu a Taunusu; nejvyšší h.…

 • Odéon divadlo

  Odéon, Théâtre de France - fr. div. v Paříži; budova postavena 1779-83, div. otevřeno 1783. Název O. dostalo divadlo…

 • Odeon nakladatelství 1925

  Odeon, nakl. založené 1925 v Praze L. Fromkem, uvádějící um. avantgardní pokroková díla. Zavřeno 1940.

 • Odeon nakladateství 1953

  Odeon, nakl. min. kultury, nár. podnik; dříve Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, zal. 1953,…

 • Oder-Havel-Kanal

  Oder-Havel-Kanal [ó- háf- ál], průplav Odra-Havola - vodní dopravní cesta v SRN z Havoly do Odry; dlouhá 82,8 km, pro…

 • Oder-Spree-Kanal

  Oder-Spree-Kanal [ó- špré -ál], průplav Odra-Spréva - vodní dop. cesta v Německu z ř. Dalime (přítok Sprévy) do…

 • oderint, dum metuant

  oderint, dum metuant [ó-, lat.], aťsi nenávidí, jen když mají strach; zásada despotů vůči ovládaným, podle Suetonia…

 • Oderská brána

  Oderská brána, geomorfologický podcelek na SV ČR, v celku Moravská brána. Plochá pahorkatina, nejvyšší Lučická…

 • Oderská kotlina

  Oderská kotlina, geomorfologický okrsek na SV ČR, v celku Hrubý Jeseník. Kotlina vyplněná neogenními a čtvrtohorními…

 • Oderské vrchy

  Oderské vrchy, geomorfologický podcelek v ČR v Nízkém Jeseníku. Členitá vrchovina, nejvyšší Fidlův kopec, 680 m…

 • Oděsa

  Oděsa, rus., ukr. Odessa - oblastní a přístavní m. na Ukrajině v Oděské oblasti u Černého moře (do 1991 v oblastní…

 • Odescalchi

  Odescalchi [-kalki], it. šlechtický rod, z něhož pocházela řada vysokých círk. hodnostářů (například papež Inocenc…

 • Odets

  Odets [ou-] Clifford . 18. 7. 1906 - 14. 8. 1963, amer. div. herec, dramatik a režisér. Od 30.let hollywoodský scenárista…

 • oděvní materiály

  oděvní materiály, materiály, ze kterých se zhotovují povrchové, podšívkové, vložkové nebo kapsové součásti oděvu.…

 • oděvnictví

  oděvnictví, konfekce - prům. odvětví zahrnující vývoj (tzv. navrhování a modelování) a výrobu oděvů a osobního…

 • odezírání

  odezírání, metoda rozlišování slov a vět podle pohybu úst a obličeje mluvící osoby. O. používají zejm. hluchoněmí.…

 • odezva

  odezva, výpočetní tech. výstupní signál určitého zařízení vyvolaný signálem vstupním. Přijde-li čtecí…