Abecední rejstřík: odk…

Hesla 1 - 13 z 13 nalezených

 • odkalování

  odkalování 1. hor . úpravnický pochod, jímž se oddělují jemné kaly z odpadových vod (čeřením) nebo zahuštěných…

 • odkalování parních kotlů

  odkalování parních kotlů, prudký jednorázový odvod kotelní vody v nejnižším místě kotle k odstranění mech. usazenin…

 • odkaz

  odkaz, legát - institut dříve platného dědického práva, opravňující zůstavitele, zanechat ve své závěti (odkázat)…

 • odkladač

  odkladač, výpočetní tech. zařízení sloužící k bezpečnému a přehlednému odkládání děrných štítků…

 • odkliz horniny

  odkliz horniny, hor . skrývka - odstraňování, nakládání, odvoz a uložení sypké nebo pevné horniny tvořící…

 • odklízení zeminy

  odklízení zeminy, dílčí práce při vykopávce. Zahrnuje odvoz a uložení zeminy do zemních těles, např. náspů,…

 • odklon

  odklon, dop . vedení pravidelných dop. spojů po jiné než předepsané cestě. V let. dop. se nazývá diverze.

 • odkopávka

  odkopávka, planýrování, srovnávání - vykopávka, při které se pouze rovná povrch území. Výkopiště je obyčejně…

 • odkopek

  odkopek, kořenový odmladek - výhonek vyrostlý z adventivního pupenu na kořenu rostliny, hl. stromu, s alespoň částečně…

 • odkorňování dřeva

  odkorňování dřeva, dřevorubecký výkon, při němž se pokácené kmeny, popř. jiné sortimenty dřeva zbavují kůry…

 • odkryv

  odkryv, hor . skalní podloží obnažené hor. činností, např. při povrchovém dobývání lomy, důlními díly,…

 • odkyselování vody

  odkyselování vody, proces zbavující vodu rozpuštěného oxidu uhličitého pro omezení agresivity vody na kovové a betonové…

 • odkysličování oceli

  odkysličování oceli, dezoxidace oceli proces, při němž se z tekuté oceli odstraňuje rozpuštěný oxid železnatý,…