Abecední rejstřík: odl…

Hesla 1 - 20 z 20 nalezených

 • odlaďovač

  odlaďovač, radiotech . el. filtr v obvodu antény, který zeslabuje (odlaďuje) silný signál místní stanice rušící…

 • odlamovací ústrojí

  odlamovací ústrojí, zařízení k odlamování kukuřičných palic od stébel; součást odlamovače. O. ú. tvoří dva…

 • odlamovač

  odlamovač, stroj na oddělenou sklizeň kukuřičných palic v mléčně voskové nebo plné zralosti. Odlamuje palice ze…

 • odledňování

  viz odmrazování

 • odlehčovací ploška

  odlehčovací ploška, fletner - let . ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka je závislá…

 • odlévání oceli

  odlévání oceli, technol. postup odlévání surové oceli do kokil při výr. ingotů určených pro další zpracování…

 • Odlezelské jezero

  Odlezelské jezero, rozlehlá vodní hladina na Mladotickém potoce v Západoč. kr., okres Plzeň-sever. Od 1975 chráněný…

 • odlisťovač

  odlisťovač, stroj na odlisťování kukuřičných palic sklízených na zrno. Bývá kombinován s odlamovačem nebo vylušťovačem.…

 • odlitek

  odlitek, polotovar zhotovený odlitím roztaveného kovu do slévárenské formy. Surový o. se po odlití zbaví nálitků,…

 • odliv

  odliv, pravidelně se opakující klesání mořské hladiny (dvakrát denně), opak přílivu. V.t. slapy.

 • odlivová čára

  odlivová čára, břežní čára při odlivu dosah moře na pobřeží při největším odlivu.

 • odlučivost

  odlučivost, účinnost odlučovače, hodnota vyjadřující míru zachycení prachu z plynu nebo vlhkosti (kapiček) z plynu…

 • odlučná půdní skladba

  odlučná půdní skladba, prostorové uspořádání půdních částic, při kterém se alespoň část půdní hmoty rozpadává…

 • odlučné

  odlučné, podle čs. prac. práva celková náhrada zvýšených výdajů na stravování a ubytování, na niž má nárok…

 • odlučnost

  odlučnost, dělitelnost a rozpad hornin podle ploch různé povahy a různého původu. Ve vyvřelých horninách to bývají…

 • odlučovač

  odlučovač, odlučovák - zařízení, ve kterém se odlučují a zachycují tuhé příměsi z plynu (o. prachu) nebo vlhkost…

 • odlučovač vody

  odlučovač vody, zařízení pro zachycení kapiček vody (vlhkosti) z plynu nebo z páry. Osazuje se v potrubí nebo pro…

 • odlučovák

  viz odlučovač

 • odluh parního kotle

  odluh parního kotle, plynulý odvod kotelní vody z parního kotle v místě max. koncentrace solí, aby celk. zahuštění…

 • odluka

  odluka, 1. zem.% pruhová seč vedená při nevhodném porostním seskupení po okraji st. porostu sousedícího…