Abecední rejstřík: odm…

Hesla 1 - 16 z 16 nalezených

 • odmagnetování

  odmagnetování, el .tech. zeslabení nebo zrušení magn. toku v příslušném magnetizačním (budicím) systému…

 • odmanganování

  odmanganování, proces zbavující vodu rozpustných slouč. manganu chem. nebo biol. cestou.

 • odmašťování

  odmašťování, odstraňování tuku z povrchu předmětů (před povrchovou úpravou, opravou, montáží). Provádí se…

 • odměna a trest

  odměna a trest, psychol . důl. faktor v procesu učení a výchovy, kterým se na úrovni podmiňování (osvojování…

 • odměr

  odměr, voj . vodorovný úhel mezi hl. směrem střelby a směrem na odměrný bod, mezi hl. směrem střelby a polohou…

 • odměrná analýza

  viz titrace

 • odměrná baňka

  viz odměrné nádoby

 • odměrné nádoby

  odměrné nádoby, skleněné, porcelánové nebo kovové kalibrované nádoby k odměřování objemu kapaliny nebo plynu;…

 • odměrný roztok

  viz titrace

 • odměrný válec

  odměrný válec, kalibrovaná skleněná válcovitá nádoba.

 • odměšování

  odměšování, hut . likvace - nestejnorodost chem. složení ztuhlé slitiny, zejm. ocelové nebo měděné, způsobená…

 • odmítač

  odmítač, pomocná součást mláticího ústrojí; lopatkový buben na výstupní straně mláticího ústrojí. Lopatky…

 • odmítnutí dědictví

  odmítnutí dědictví, v čs. obč. právu jednostranný, neodvolatelný právní úkon, jímž dědic po smrti zůstavitele…

 • odmlžování

  odmlžování, odstraňování vodních par z prostorů s jejich velkým vývinem. Provádí se větráním za podmínek, při…

 • odmořování

  odmořování, souhrn úkonů, kterými se odstraňují radioakt. látky usazené na objektech při práci s radioakt. látkami,…

 • odmrazování

  odmrazování, odlédňování - dop . opatření, která zamezují vzniku námrazy nebo ji odstraňují. Provádí…