Abecední rejstřík: odo…

Hesla 1 - 16 z 16 nalezených

 • Odo Pařížský

  Odo Pařížský, Eudos - kolem 860 až 1. 1. 898, hrabě pařížský; syn Roberta Udatného,

 • Odo z Meungu

  Odo z Meungu [men-], l.pol. l l.st., klerik a lékař; autor lat. didaktické básně zal. na ant. pramenech i vl. zkušenosti…

 • Odoaker

  Odoaker, asi 433-493, náčelník germ. Skirů; asi od 470 ve službách západořím. říše. 476 sesadil posledního řím.…

 • Odobescu

  Odobescu [-ku] Alexandru , 23. 6. 1834 až 10. 11. 1895, rumunský spisovatel, filolog, překl.; prof. univ. v Bukurešti,…

 • Odojevskij Alexandr

  Odojevskij Alexandr Ivanovič , 8. 12. 1802 - 22. 10. 1839, rus. romant. básník; děkabrista. Psal meditativní lyriku…

 • Odojevskij Vladimir

  Odojevskij Vladimir Fjodorovič . 11. 8. 1803 nebo 1804 - 11. 3. 1869, rus. spisovatel a hud. kritik. Autor sociálně…

 • odokujování

  odokujování, odstraňování okují z povrchu kovů. Okuje se odstraňují mech. lamači nebo otryskáváním, chem. mořením,…

 • odolejovač

  odolejovač, odlučovač kapiček oleje (olejové mlhy) z plynu, např. ze vzduchu ve výtlačném potrubí pístových kompresorů.…

 • Odolena Voda

  Odolena Voda, obec ve Středoč. kr., okres Praha-východ; 4 063 obyvatel (1980). Prům. potr., strojírenský. Sídliště…

 • odolnost výztuže

  odolnost výztuže, hor . odolnost daná kvalitou materiálu, konstrukcí výztuže a upínacího zámku. O. v. je limitován…

 • Odontoglossum

  Odontoglossum [řec.], rod jednoděložných rostlin z čeledi vstavačovitých. Známo asi 100 druhů, pův. z trop. Stř.…

 • odontograf

  odontograf [řec.], stroj. způsob přibližného kreslení evolventních zubů, např. pro litá kola s neobrobenými…

 • odorant

  odorant [lat.], chem. látka přidávaná k topnému plynu (zemnímu, propanbutanu) v takové koncentraci, aby únik…

 • Odorik z Pordenone

  Odorik z Pordenone, Oldřich z Furlánska, 1286 - 14.1. 1331, italský františkánský mnich a cestovatel. Po otci, vojáku…

 • odorizace plynu

  odorizace plynu, přidávání ostře páchnoucích látek, odorantů, do topných plynů k indikaci jejich možného úniku.…

 • odorologie

  odorologie, v kriminalistice speciální odvětví zabývající se identifikací osob a věcí podle jejich pachu.