Abecední rejstřík: odr…

Hesla 1 - 16 z 16 nalezených

 • Odra

  Odra, tok v ČR, Polsku a Německu; dlouhý 854 km. Pramení v Oderských vrších, protéká Mor. bránou, od Bohumína po…

 • odranec

  odranec, Synanceja - rod ryb z čeledi ropušnicovitých. Mají holé tělo pokryté bradavicemi. Žijí v příbřežních…

 • odraz radiových vln

  odraz radiových vln, změna směru šíření vln na rozhraní dvou prostředí; je dána vodivostí a permitivitou prostředí…

 • odraz světla

  odraz světla, odraz opt. záření na rozhraní mezi opt. prostředími. Dopadající a odražený paprsek leží v rovině…

 • odraznost uhlí

  odraznost uhlí, hor . schopnost uhelných nábrusů odrážet světlo v mikros opu; prac. postup je normalizován ČSN.…

 • odrazová (optická) hustota

  odrazová (optická) hustota, zn. D , D1 , dekadický logaritmus převrácené hodnoty poměrné odrazivosti…

 • odrazová zkouška tvrdosti

  odrazová zkouška tvrdosti, zkouška tvrdosti materiálu podle Shoreho. Tvrdost se zjišťuje z velikosti odrazu závaží…

 • odrazové sklo

  odrazové sklo, skleněný terč bílý nebo barevný, dobře odrážející světlo. Užívá se např. k označování obrysů…

 • odrazový drtič

  odrazový drtič, stroj na zdrobňování (rozpojování větších kusů) kamene; skříň vyložená pancéřovými deskami,…

 • odreagování

  viz abreakce

 • odrezování

  odrezování, chem . odstraňování rzi z povrchu oceli; v podstatě rozpouštění povlaku rzi a její převedení…

 • odrohovač

  odrohovač, nástroj nebo přístroj k zabránění růstu rohů u mladých zvířat nebo k odstranění rohů již narostlých.…

 • odrůda

  odrůda 1. v biol. taxonomii varietas , zkratka var . - taxonomická kategorie nižší než druh; používala…

 • odrůdové víno

  odrůdové víno, víno vyrobené z hroznů čisté odrůdy, vykazující zákl. charakter této odrůdy, např. Tramín, Ryzlink…

 • odrušování

  odrušování, radiotech . činnost a zařízení sloužící ke snížení účinků rušení radiového příjmu.…

 • Odry

  Odry, m. v Moravskoslezském kr., okr. Nový Jičín, na Odře; 7 589 obyv. (2001) srov. 10 317 obyv. (1985). Prům. gumárenský…