Abecední rejstřík: ods…

Hesla 1 - 30 z 30 nalezených

 • odsávání

  odsávání, nejdůl. způsob místního větrání. Zařízení pro o. se skládá z ventilátoru, sacího potrubí s nástavcem…

 • odsiřování oceli

  odsiřování oceli, převádění sulfidu železnatého, rozpuštěného v oceli při tavení, na nerozpustný sulfid vápenatý…

 • odsiřování spalin

  odsiřování spalin, snižování obsahu oxidů síry ve spalinách (kouřových plynech) z paliv, které obsahují síru…

 • odskružení

  odskružení, oddělení skruže od hotové konstrukce; pozvolné, stejnoměrné snižování vršku skruží (aby nevznikla…

 • odsluní

  odsluní, afélium, afel - bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Slunce, v němž je od Slunce nejvíce vzdáleno.

 • odsolování půdy

  odsolování půdy, meliorační zásahy odstraňující z půdy přebytečné množství solí, např. chloridu sodného,…

 • odsolování ropy

  odsolování ropy, odstraňování dispergované a emulgované vody a rozpuštěných solí z ropy usazováním (za tepla pod…

 • odsolování vody

  odsolování vody, snižování obsahu solí ve vodě (nebo jejich úplné odstraňování) na míru přípustnou pro vodu…

 • odsouzený

  odsouzený, osoba, proti níž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl práv. moci.

 • odstav

  odstav, období přechodu mláďat od výživy mateřským mlékem na výživu podobnou potravě dospělých zvířat; při…

 • odstávče

  odstávče, odstavené mladé zvíře. Termín se v chovatelské praxi používá hl. pro odstavená telata, řidčeji i pro…

 • odstavec

  odstavec, úsek psaného textu graficky vymezený na zákl. hledisek obsahových (podle věcného členění tématu) a slohových.…

 • odstoupení od smlouvy

  odstoupení od smlouvy, občanskopráv. úkon, jímž účastník může jednostranně zrušit, zpravidla se zpětnými účinky,…

 • Odstrčil

  Odstrčil Karel , *5. 8. 1930, č. skladatel; ve své tvorbě se snaží o uplatnění racionálních postupů (průkopník…

 • Odstrčilová

  Odstrčilová Liběna , 22. 2. 1890 - 19. 9. 1962, č. herečka; 191 1-33 členka ND. Zaujala zejm. jako Stáza

 • odstruskování

  odstruskování, odstraňování strusky z výtavných ohnišť parních generátorů nebo pecí pracujících přerušovaně…

 • odstředivá brzda

  odstředivá brzda, mech. brzda, u které se k přitlačování čelistí na brzdový pevný buben (popř. kotouč) využívá…

 • odstředivá spojka

  odstředivá spojka, samočinná výsuvná třecí spojka, v níž se k zapínání a vypínání využívá odstředivá síla.…

 • odstředivé čerpadlo

  odstředivé čerpadlo, nejrozšířenější druh hydrodynamických čerpadel. Do oběžného kola vstupuje kapalina axiálně…

 • odstředivé lití

  odstředivé lití, technol. postup při výr. litých polotovarů; roztavený kov je vléván do rychle se otáčející formy,…

 • odstředivka

  odstředivka, centrifuga 1. stroj. stroj k rozdělování směsí kapalin nebo kapaliny a tuhých látek o různých…

 • odstředivý kompresor

  odstředivý kompresor, dynamický lopatkový stroj na stlačování plynu při průtoku otáčejícím se oběžným kolem…

 • odstřel

  odstřel, tech. destrukce provedená pomocí výbušin; odpálení trhací nálože při trhacích pracích. Podle umístění…

 • odstřel zvěře

  odstřel zvěře, způsob lovu srstnaté i pernaté zvěře jejím usmrcením (střelnou zbraní). O. z. se řídí zákonnými…

 • odstřelovač

  odstřelovač, též ostřelovač a snajpr - z ang. sniper - vybraný voj. střelec vybavený speciální odstřelovačskou…

 • odstřikovací kroužek

  odstřikovací kroužek, kotouč upevněný na hřídeli, kterým se působením odstředivé síly odstřikuje v ložisku…

 • odstupné

  odstupné, smluvními stranami dohodnutá majetková, zpravidla peněžní hodnota, jejímž zaplacením za podmínek stanovených…

 • odstupová vzdálenost

  odstupová vzdálenost, vzdálenost mezi vnějším povrchem obvodové stěny stav. objektu a hranicí požárně nebezpečného…

 • odsun

  odsun, voj . přemístění poškozené bojové tech. do určeného místa; přeprava raněných a nemocných (zdravotnický…

 • odsun německé menšiny z ČSR

  odsun německé menšiny z ČSR, vysídlení většiny německého obyvatelstva z území ČSR po 2.světové válce. - Převážná…