Abecední rejstřík: odv…

Hesla 1 - 30 z 31 nalezených

 • odváděč kondenzátu

  odváděč kondenzátu, zařízení k samočinnému vypouštění kapalného kondenzátu z prostor naplněných parami nebo…

 • odval

  odval, hor . skládka kamene a hlušiny vytěžených z dolu nebo získaných při úpravě těživa umístěná na…

 • odvaliště

  odvaliště, hor . území poblíž dolů určené pro skládku hlušin. Velikost o. musí odpovídat předpokládanému…

 • odvalovací fréza

  odvalovací fréza, vícebřitý nástroj na výr. přímých, šikmých i šnekových ozubení, na výr. řetězových kol…

 • odvápňování

  odvápňování, kožel . odstraňování přebytečných vápenatých solí z holiny po loužení působením vody…

 • odvěsna

  odvěsna, strana pravoúhlého trojúhelníku, jež je ramenem pravého úhlu.

 • odvetné opatření

  odvetné opatření, mez . právo opatření jednoho státu vůči druhému (nebo vůči jeho příslušníkům),…

 • odvetné utkání

  odvetné utkání, ve sport. hrách a bojových sportech druhý zápas mezi dvěma soupeři, k němuž zpravidla vyzývá vítěze…

 • odvětví národního hospodářství

  odvětví národního hospodářství viz klasifikace odvětví národního hospodářství; odvětvová struktura.

 • odvětvová ekonomika

  odvětvová ekonomika, úseková ekonomika - vědní obor zkoumající ekonomiku jednotlivého úseku nár. hosp. (průmyslu,…

 • odvětvová struktura

  odvětvová struktura, skladba určitého celku, např. nár. hosp. celé země, nebo její část daná jednotlivými odvětvími,…

 • odvětvování

  odvětvování viz ořez; vyvětvování.

 • odviják

  odviják, zařízení sloužící k nesení svitků plechů a k jejich odvíjení. Je konstruován podle velikosti svitků…

 • odvod

  odvod, voj . zákonem upravené řízení, jehož účelem je rozhodnout o schopnosti osoby podléhající branné povinnosti…

 • odvod kriteriální

  odvod kriteriální, ozn. pro odvody z výr. zdrojů, které neberou v úvahu důchodovou situaci organizace.

 • odvoditelnost

  odvoditelnost, log . vztah umožňující odvodit v dané axiomatické soustavě formuli; v sémantice log. vyplývání.…

 • odvodnění

  odvodnění, mikrotech . zbavení objektu nebo mikroskopického řezu vody obvykle tím, že se postupně vkládá do…

 • odvodňovací čerpadlo

  odvodňovací čerpadlo, součást odvodňovacího systému v případě, že je nutné odváděnou vodu čerpat (odvodnění…

 • odvodňovací filtr

  odvodňovací filtr, hor . zařízení k odvodňování jemných produktů úpravy nerostných surovin. Filtry jsou…

 • odvodňovací chodba

  odvodňovací chodba, hor . chodba přibližující se co nejvíce stařinovým vodám (asi na 40 m), které po navrtání…

 • odvodňování stavebních jam

  odvodňování stavebních jam, odstraňování vody ze stavební jámy nebo jejího podloží; o. s. j. umožňuje zakládání…

 • odvolací komise

  odvolací komise, fr. jury d'appel, ang. appeal jury - sport orgán řešící veškeré sporné otázky vzniklé během…

 • odvolání

  odvolání, 1. právo - ang. appeal [api:l] - druh opravného prostředku proti rozhodnutí státních…

 • odvolávka

  odvolávka, jednostranný, zpravidla písemný právní úkon odběratele, kterým se doplňují nebo i zpřesňují údaje…

 • odvoz zeminy

  odvoz zeminy, dílčí práce při vykopávce, při které se vytěžený výkopek odváží k uložení do násypu nebo na…

 • odvozená jednotka

  viz jednotka

 • odvozené slovo

  odvozené slovo, derivát - výraz tvořený na základě jediného výchozího (fundujícího) pojmenování změnou jeho…

 • odvozený světelný normál

  odvozený světelný normál, světelný zdroj pro fotometrické účely, jehož poměrně stálá svítivost byla zjištěna…

 • odvzdušnění

  odvzdušnění, provozní zásah, popř. zařízení, při kterém se na vhodném místě uzavřeného hydraulického systému…

 • odvzdušňovací ventil

  odvzdušňovací ventil [-ty-], uzávěrka (ventil) pro odvzdušnění ovládaná přímo obsluhou, popř. automaticky (plovákem).…