Abecední rejstřík: of…

Hesla 1 - 30 z 30 nalezených

 • Ofanto

  Ofanto [ó-], řeka v jv. Itálii; dlouhá 165 km. Ustí do Jaderského moře.

 • ofenzíva

  ofenzíva [lat.], rozsáhlá válečná akce; útočná činnost obecně. V.t. defenzíva.

 • oferent

  oferent [lat.], subjekt adresující návrh na uzavření smlouvy jinému subjektu.

 • oferta

  oferta [it.], nabídka; práv. návrh na uzavření smlouvy.

 • Off-Broadway

  Off-Broadway [of bródvej], souhrnné označení divadel mimo komerční newyorské centrum (Broadway) z přelomu 40. a 50.let…

 • off-line

  off-line [lajn, angl.], nespřažený - nespřažené zařízení, jehož dvě jed. nejsou přímo spojené a k jejich řízení…

 • Off-off-Broadway

  Off-off-Broadway [of of bródvej], souhrnné označení amer. experimentální div. aktivity, pův. amatérské, datující…

 • Offa

  Offa, † asi 29. 7. 796, od 757 panovník anglosaského království Mercie. Za jeho vlády se stala Mercie dočasně nejmocnějším…

 • Offenbach am Main

  Offenbach am Main [majn], přístavní m. v Německu ve spolk. zemi Hesensku - něm. Hessen - na Mohanu, 98 m n.m.; 119 208…

 • Offenbach Jacques

  Offenbach Jacques, 20. 6. 1819 - 5. 10. 1880, fr. skladatel, violoncellista a div. podnikatel něm. pův.; 1855-66 vedl…

 • officium

  officium [-fí-, lat.] 1. v kanovnickém právu ozn. círk. úřadu, s nímž byly spojeny určité povinnosti a práva…

 • offspring

  offspring, ang. [ofsprin(g)] potomek, potomstvo, ratolest, výsledek.

 • oficiál

  oficiál [lat.] 1. představený círk. soudu, delegovaný biskupem; 2. nižší správní nebo soudní úředník.…

 • oficiální tisky

  oficiální tisky, oficiální dokumenty publikace (tisky, dokumenty) zpracované určitými kompetentními orgány; obsahují…

 • oficína

  oficína [lat.], zastarale pracovní místnost některých zaměstnání (holírna, knihtiskárna).

 • oficiózní

  oficiózní [lat.], téměř oficiální, poloúřední; jsoucí ve shodě s úředním stanoviskem.

 • ofikalcit

  ofikalcit [řec. + lat.], kryst. vápenec (mramor) s žilkami a shluky serpentinu (ofitu). Ozdobný stavební kámen.

 • ofiklejda

  ofiklejda [fr.], hud. nástroj dechový nátrubkový (skupina dechové nástroje žesťové) s klapkami; vznikl kolem 1785,…

 • ofiolitová asociace

  ofiolitová asociace, soubor bazických a ultrabazických hornin, které zpravidla budují svrchní část oceánské kůry…

 • ofiopluteus

  ofiopluteus [řec. + lat.], ophiopluteus larva hadic z kmene ostnokožců; stavbou těla připomíná larvu ježovek…

 • Ofír

  Ofír, území uváděné ve Starém zákonu jako země, do níž král Šalomoun posílal lodě pro drahé kovy, drahokamy,…

 • ofsajd

  ofsajd z angl. off side [ofsaid], postavení mimo hru; ve sportovních kolektivních hrách přerušení hry rozhodčím…

 • ofset

  ofset, [z angl. offset - doslova vyrovnat, kompenzovat, vyrazit atp.] - polygr. moderní tech. tisku z plochy, vyvinutá…

 • ofsidián

  ofsidián, nenalezeno. Zkuste - obsidián [-dy-, lat.], přír. sopečné křemičitanové sklo kolísavého chem. složení;…

 • oftalmie

  oftalmie [řec.], opthalmia - staré, nepoužívané ozn. pro zánětlivé onemocnění oka.

 • oftalmo-

  oftalmo- oftalmi- [řec.], první část složených slov vyjadřující vztah k očím (oftalmologie).

 • oftalmologie

  oftalmologie [řec.], ophthalmologia oční lékařství - lék. vědní obor zabývající se prevencí, diagnózou…

 • oftalmologika

  oftalmologika, ophthalmologica - léčiva používaná v očním lékařství.

 • oftalmoskop

  oftalmoskop [řec.], přístroj používaný v očním lék. k vyšetřování očního pozadí.

 • ofukovač

  ofukovač, zařízení pro provozní ofukování (tlakovou párou nebo vzduchem) výhřevných ploch částí kotle k odstranění…