Abecední rejstřík: og…

Hesla 1 - 22 z 22 nalezených

 • Ogaden

  Ogaden, amharsky Wugaden - plošina v jihovýchodní Etiopii; vysoká do 600 m n.m. Ložiska ropy. - Uzemí obývané kočovnými…

 • Ogaki

  Ogaki, město v Japonsku na Honšú; 143 100 obyv. (1980). Prům. bavlnářský, chem., plastických hmot, stroj., keramiky.…

 • Ogasawara

  viz Boninské ostrovy

 • Ogata Kenzan

  Ogata Kenzan . 1663-1743, vl.jménem O. Šinsei, jap. malíř a nejvýzn. keramik stř. doby Edo. Vytvořil keramiku…

 • Ogata Kórin

  Ogata Kórin, 1658-1716, vl.jm. O. Koretomi, japonský malíř; bratr keramika Kenzana O. Navázal na dekorativní a…

 • Ogawa

  Ogawa Yoshiki , 1902 - 27. 3. 1959, jap. hutník; prof. univ. v Tokiu. Pracoval ve výzkumu neželezných kovů a jejich…

 • Ogbomosho

  Ogbomosho [-šo], město v jz. Nigérii v členském státě Oyo; 432 000 obyv. (1975). Prům. bavlnářský. Středisko zeměd.…

 • Ogden

  Ogden Francis Barber, 3. 3. 1783 - 4. 7. 1857, amer. technik; první použil expanzi páry a pravoúhlý klikový hřídel…

 • Ogdon

  Ogdon [-den] John , *27. 1. 1937, brit. klavírista a hud. pedagog; vyniká zvl. jako interpret tech. náročných skladeb…

 • Ögedej

  Ögedej [eg-], Ögödei - 1186 - 1241, třetí syn Čingischánův a jeho nástupce, mongolský chán od 1229; dokončil dobytí…

 • Oginski

  Oginski [-ň-] Michal Kleofas , 25. 9. 1765 - 15. 10. 1833, polský skladatel a politik; účastník Kosciuszkova povstání.…

 • ogivi

  ogivi [fr.], střídání tmavých a světlých pruhu v profilu ledovcového splazu; ruzného puvodu.

 • Oglethorpe

  Oglethorpe [ouglsérp] James Edward, 22. 12. 1696 - 30. 6. 1785, brit. kolonialní podnikatel; gen. (1765). Z pověření…

 • Oglio

  Oglio [oljo], ř. v Itálii; levostranný přítok- Pádu, dlouhý 280 km. Pramení v Rétských Alpách, protéká jezerem…

 • Ognanov

  Ognanov Sava Petrov , 24. 4. 1876 až 22. 3. 1933, bulh. herec; od 1904 člen Národního divadla v Sofii. Z rolí:…

 • OGO

  OGO, angl. Orbiting Geophysical Observatory, oběžná geofyzikální observatoř - série amer. družic určených pro komplexní…

 • Ogooué

  Ogooué [ogove], Ogowe - řeka ve stř. Africe; dlouhá 1 099 km. Pramení v Kongu, protéká Gabunem a ústí do Guinejského…

 • Ogoun

  Ogoun Luboš, *18. 2. 1924, č. tanečník, choreograf a režisér; koncepci moderního baletu uplatňoval zejm. jako…

 • Ogowe

  viz Ogooué

 • Ogrizovic

  Ogrizovic [-ič] Milan , ll. 2. 1877 až 25. 8. 1923, charv. dramatik, prozaik, básník a div. kritik. Dramatizoval…

 • Ogun

  Ogun, členský stát v jihozáp. Nigérii; 17 409 km2, 3,38 mil. obyv. (1979), adm. středisko Abeokuta.

 • Oguzové

  Oguzové, turecký kmenový svaz vzniklý v 7.st. ve stř. Asii. V 10.st. zal. stát na dolním toku Syrdarje. V 11.st. část…