Abecední rejstřík: ohl…

Hesla 1 - 10 z 10 nalezených

 • OHL

  OHL, Oberste Heeresleitung, vrchní velení pozemních vojsk - označení pro nejvyšší instanci něm. pozemního vojska…

 • ohlášky

  ohlášky, veř. oznámení nastávajícího manželství požadované některými práv. řády za účelem zjištění překážek…

 • ohlaví plavební komory

  ohlaví plavební komory, část plavební komory s vraty, sloužicí jako vjezd a výjezd lodí. O. p. k. se rozděluje na…

 • ohlávka

  ohlávka, kožené nebo popruhové řemení upevňované na hlavu některých hosp. zvířat, hl. koní; slouží k jejich…

 • ohlaz

  ohlaz, výsledek exarace na skalním podkladu nebo na balvanech spolu s broušením a rýhováním.

 • ohledání

  ohledání, jeden z důkazních prostředků, při němž se orgán provádějící řízení (soud, prokurátor, NV, SNB)…

 • Ohlin

  Ohlin [ulín] Bertil Gotthard, 23. 4. 1899 až 3. 8. 1979, švéd. ekonom; představitel švéd. školy národohosp.,…

 • Ohlsson

  Ohlsson [ól-] Garrick . *3. 4. 1948, amer. klavírista; vyniká zvl. jako interpret tech. náročných skladeb skladatelů…

 • ohlubeň jámy

  ohlubeň jámy, hor . místo zaústění jámy do zemského povrchu. O. j. musí být vždy umístěna výše než povrch…

 • ohlušovač

  ohlušovač, otorinolaryngologie přístroj používaný k ohlušení ucha, které není vyšetřováno, při zjišťování…