Abecední rejstřík: ohn…

Hesla 1 - 15 z 15 nalezených

 • Ohnesorg

  Ohnesorg [óne-] Karel , ll. 3. 1906 až ll. 12. 1976, č. fonetik; prof. univ. v Brně. Věnoval se zejm. studiu dětské…

 • ohnice

  ohnice, bot . ředkev o., Raphanus raphanistrum . dvouděložná rostlina z čeledi brukvovitých; v ČR se vyskytuje…

 • Ohníč

  Ohníč, obec v Ústeckém kr., okr. Teplice; 758 obyv. (2001) srov. 943 obyv. (1980). Prům. kamene.

 • ohnisko

  ohnisko 1. mat. a) o. kuželosečky, význačný bod vzhledem ke kuželosečce; hl. význam při konstrukci kuželoseček;…

 • ohnisková rovina

  viz ohnisko

 • Ohnište hora

  Ohnište, h. masív ve Stredosl. kr., okr. Liptovský Mikuláš, v nár. parku Nízke Tatry. Od 1973 státní přír. rezervace;…

 • ohniště obecně

  ohniště, prostor, ve kterém se spaluje palivo k získání tepla pro energetické nebo prům. účely (topeniště, spalovací…

 • ohniváček

  ohniváček, Lycaena - rod denních motýlů z čeledi modráskovitých, převážně žlutohnědě zbarvený. V ČR…

 • ohnivka

  viz Pyronema

 • ohnivky

  ohnivky, Pyrosomida - řád pláštěnců z třídy salp. Žijí ve volně plovoucích koloniích, které mají tvar…

 • ohnivzdorný beton

  viz žárovzdorný beton

 • ohňomet

  ohňomet, voj . zbraň, kterou se metá zapálená hořlavina na cíl. Je určen k ničení živé síly, k zapalování…

 • ohnoutka

  ohnoutka, dřevěný oblouk, jehož konce jsou spojeny provazem nebo dřevěnou spojkou a na němž je připevněn síťový…

 • Ohňová země

  Ohňová země, špan. Isla Grande de Tierra del Fuego - hl. ostrov v souostroví Ohňové země; 47 993 km2, rozdělený…

 • Ohňozemci

  Ohňozemci, vymřelé pův. obyv. Ohňové země (indiánské kmeny Jahgan a Ona); byli kočovní lovci a sběrači. Jaz. Jahganů…