Abecední rejstřík: oho…

Hesla 1 - 2 z 2 nalezených

  • ohodnocený graf

    ohodnocený graf, neorientovaný (resp. orientovaný) graf, jehož uzlům či hranám jsou přiřazeny číselné hodnoty.

  • ohon komety

    ohon komety, nápadný plynný útvar vznikající při dostatečném přiblížení komety ke Slunci, kdy jsou z komety vypuzovány…