Abecední rejstřík: om…

Hesla 61 - 84 z 84 nalezených

 • omnia sponte fluant (absit violentia rebus)

  omnia sponte fluant (absit violentia rebus) [-ny- -ci- ré-, lat.], všecko ať plyne samo (ať dalek věci je nátlak); nápís…

 • omnia vincit amor et nos cedamus amori

  omnia vincit amor et nos cedamus amori, [lat.], nad vším vítězí láska, i my ustupme lásce. Časté heslo šlechtických…

 • omnibus

  omnibus [-ny-, lat.], silniční vozidlo pro hromadnou dop. osob. V některých zemích výraz pro autobus.

 • Omnipol

  Omnipol [-ny-], pův. státní podnik zahr. obch. se sídlem v Praze; zal. 1954. Zabýval se vývozem a dovozem vojenské i…

 • omnipotence

  omnipotence [-ny-, lat.] 1. všemohoucnost, neomezená moc; 2. biol. schopnost živé hmoty diferencovat…

 • omnium

  omnium [-ny-, lat.] a) cyklistický víceboj určující všestrannost závodníka nebo družstva. Pořádá se většinou…

 • omnivor

  omnivor [-ny-, lat.], pantofág - živočich živící se všemi druhy potravy jak rostl., tak i živoč. pův., živou i odumřelou…

 • Omo

  Omo, řeka v jz. Etiopii, naleziště kosterních pozůstatků fosilních hominidů Paranthropus boisei . Australopithecus…

 • Omogbai

  Omogbai Colette , *28. 12. 1942, nigerijská výtvarnice, pedagožka a publicistka; vynikla psychol. pronikavými malbami.…

 • omorika

  omorika [srbch.], Picea omorica - strom z čeledi borovicovitých, pův. z již. Evropy. U nás se často pěstuje.…

 • omozečnice

  omozečnice, pia mater encephali et spinalis - měkká plena mozková a míšní. V.t. mozkomíšní pleny.

 • OMP

  viz orotidinmonofosfát

 • Omre

  Omre Arthur . 17. 12. 1887 - 16. 8. 1967, norský prozaik; původně námořník a mechanik v USA. V románech (Smuglere…

 • Omri

  Omri, 9.st. př.n.l., vládce izraelského (sev.) král. 878-871 př.n.l.; zakladatel dyn. Omridovců (svrženi kolem 845 př.n.l.).…

 • omrzlina

  omrzlina, congelatio - místní poškození kůže, popř. i hlubších tkání působením nízkých teplot. Podle…

 • OMS

  viz Světová zdravotnická organizace

 • Omsk

  Omsk, ruské obl. město v J Sibiři (2 600 km JV od Moskvy) v Omské oblasti na soutoku řek Irtiš. 1,13 mil. obyv. (2002)…

 • Omšenie

  Omšenie, obec v Západosl. kraji, okres Trenčín, ve Strážovských vrších; 2 051 obyv. (1980).

 • Omul

  Omul, hora v Rumunsku v Již. Karpatech, nejvyšší v pohoří Bucegi; 2 507 m n.m. Na vrcholu turistická chata (v Rumunsku…

 • Omulew

  Omulew, ř. v Polsku; pravostranný přítok Narewu, dlouhý 114 km. Je výtokem z jezera Omulew (514 ha, hluboké až 32,5…

 • Omurtag

  Omurtag, †831, bulh. chán od 814. Ukončil války s byz. říší mírem 815, jímž Byzanc uznala bulh. panství nad Plovdivem…

 • Omuta

  Omuta, přístavní m. v Japonsku na Kjúšú; 163 000 obyv. (1980). Prům. těžební (uhlí), chem., text., stroj., cementárenský,…

 • omykání

  omykání, kožel. mech. odstraňování zbytků pokožky, chlupů, uvolněného kožního pigmentu, rozpustných bílkovin…

 • omyl

  omyl, 1. právo v obč. právu spočívá o. a) v nesprávné či nedostatečné představě o práv. následcích,…