Abecední rejstřík: ont…

Hesla 1 - 8 z 8 nalezených

 • Ontarijské jezero

  Ontarijské jezero [-téri-, -tá-], Ontario - nejmenší z Velkých kan. jezer na hranici Kanady a USA; 75 m n.m., 19 529…

 • Ontario

  Ontario [ontérjou], provincie v Kanadě, jižně od Hudsonova zálivu; 1 068 582 km2, 12,05 mil. obyv. (2002) srovnej…

 • ontický

  ontický [-ty-, řec.], spekulativní pojem něm. filozofa M. Heideggera označující vše, co náleží ,,jsoucnu", na rozdíl…

 • ontogeneze organismu

  ontogeneze [řec.], individuální vývoj organismu, zahrnující období zárodečného vývoje, přeměnu v dospělý organismus…

 • ontogeneze rostlin

  ontogeneze rostlin, individuální vývoj rostlin. Zahrnuje soubor funkčních a strukturálních změn od vzniku zygoty do…

 • ontologie fundamentální

  viz fundamentální ontologie

 • ontologie obecně

  ontologie [řec.], učení o bytí jako takovém; část filozofie, jejímž předmětem jsou fundamentální principy bytí,…

 • ontos on

  viz on (to on)