Abecední rejstřík: oo…

Hesla 1 - 17 z 17 nalezených

 • oocyt

  viz ovocyt

 • oogameta

  oogameta [řec.] viz vaječná buňka; vajíčko.

 • oogamie

  viz ovogamie

 • oogeneze

  viz ovogeneze

 • oogonium

  oogonium [-ny-, řec.] a) u živočichů buňka, z níž vznikají primární ovocyty; b) u řas a hub útvary (gametangia),…

 • ooid

  viz pisoidy

 • Ooka

  Ooka Sohei , *6. 3. 1909, jap. prozaik; představitel tzv. první vlny poválečných autorů (sengoha). Autor psychol.…

 • oolit

  oolit [řec.], usazená hornina složená z drobných kulovitých nebo elipsovitých zrn s vnitřní vrstevnatou stavbou.

 • Oomycetes

  viz řasovky

 • OOP

  viz Organizace pro osvobození Palestiny

 • Oort

  Oort [órt] Jan Hendrik, 28. 4. 1900 Franeker (Friesland) - 5. 11. 1992 Leiden, niz. astronom; člen Král. společnosti…

 • Oortovo mračno

  Oortovo mračno, Oortův oblak komet - hypotetický oblak vodíku gigantických rozměrů ve vzdálenosti asi 50 000 astr.…

 • Oortovy konstanty

  Oortovy konstanty, parametry popisující kinematické vlastnosti Galaxie; dvě konstanty, které vyjadřují změnu radiální…

 • oosféra

  viz vaječná buňka

 • oospora

  oospora [řec.], silnostěnný výtrus nižších rostlin vzniklý po oplození nebo partenogeneticky z oosféry.

 • Oostende

  viz Ostende

 • Oosterhout

  Oosterhout [óster-], m. v Nizozemsku v provincii Noord-Brabant; 45 900 obyv. (1984). Prům. nábytkářský, stav. hmot, kožedělný,…