Abecední rejstřík: opa…

Hesla 1 - 30 z 40 nalezených

 • opačná orientace

  opačná orientace, o. o. křivky, plochy (vzhledem k pův. orientaci), druhá z obou možných orientací křivky, plochy…

 • opad plodů

  opad plodů, choroba rostlin vyvolaná hl. abiotickými a karenčními vlivy, popř. i látkami hormonální povahy. Projevuje…

 • opadávání listů

  opadávání listů, projev stárnutí, popř. sezónní přizpůsobení rostlin ke snížené teplotě, popř. zkracujícímu…

 • opakní nerost

  opakní nerost, neprůsvitný nerost obvykle kovového lesku, pohlcuje nebo odráží všechny paprsky, takže nepropouští…

 • opakovací kmitočet

  opakovací kmitočet, radiolokační tech. počet impulsů vyslaných impulsovým radiolokátorem za l s.

 • opakovací zbraň

  opakovací zbraň, palná zbraň, která se nabíjí pohybem ručně ovládaného závěru. Opakováním se odstraňuje vystřelená…

 • opakovač PCM

  viz pulsní kódová modulace

 • opal materiálu

  opal, ztráta materiálu při ohřevu v peci vlivem oxidace povrchu kovu kyslíkem přítomným v atmosféře pece. Vznikající…

 • opál nerost

  opál [lat.< ind.], čirý, průhledný, průsvitný nebo neprůhledný, nejrůzněji zbarvený vždy beztvarý nerost, hydratovaný…

 • Opálený

  Opálený Peter , *23. 6. 1946, sl. režisér; 1971-78 režisér Státného div. v Košicích, od 1978 režisér a um.…

 • opalescence

  opalescence [la.t.], rozptyl světla způsobený velmi malými částečkami obsaženými v průsvitné látce. Nastává např.…

 • opalinky

  opalinky [lat.], Opalinata - podkmen prvoků příbuzný bičíkovcům. Mají tělo pokryté mnoha krátkými bičíky…

 • Opalinski Krzysztof

  Opalinski [-liň-] Krzysztof, 1609 až 7. 12. 1655, pol. básník; politik. Bratr Łukasze O. V osvětové politice…

 • Opalinski Lukasz

  Opalinski Łukasz , 1612 - 15. 6. 1662, pol. básník, satirik a lit. teoretik, politik; bratr Krzysztofa O. V dialogu…

 • Opálka

  Opálka Adolf, 4. l . 1915 - l 8. 6. 1942, č. důstojník (nadporučík); za 2.svět. války příslušník čs. zahr.…

 • opalování kovů

  opalování kovů, druh povrchové úpravy neželezných kovů, hl. mědi a jejích slitin, při němž se předměty ponořují…

 • opar pásový

  opar pásový, - infekční onemocnění působené viry z čeledi herpesvirů. O. pásový, působený virem herpes zoster

 • Opařany

  Opařany, obec v Jihoč. kr., okr. Tábor; 1 392 obyv. (2001) srov. 1 760 obyv. (1980). Jezuitská rezidence z 1717 (později…

 • opaření

  opaření, combustio - místní poškození kůže, popř. i hlubších tkání způsobené horkými tekutinami nebo…

 • Opasek Jan Anastáz

  Opasek Jan Anastáz, 1913-1999, č. katolický duchovní a teolog, vysvěcen 1938, opat Břevnovského kláštera od…

 • opaskovci

  opaskovci, Clitellata - třída kroužkovců. Mají na těle pás zduřelých pokožkových buněk, vylučujících…

 • opat

  opat [germ.< aramejština], představený kláštera římkat. církve, volený členy kláštera na 3 roky nebo doživotně.…

 • Opatija

  Opatija [-ty-], přímořské lázeňské m. v Jugoslávii v Charvátsku v Rijeckém zálivu Jaderského moře; 9 000 obyv.…

 • Opatov

  Opatov, obec v Pardubickém kr., okr. Svitavy; 1 121 obyv. (2001). Prům. textilní.

 • Opatová

  Opatová, městská část okresního m. Trenčína. Rekreační středisko v Opatovské dolině.

 • Opatovce nad Nitrou

  Opatovce nad Nitrou, obec ve Stredosl. kr., okr. Prievidza, v Hornonitrianské kotlině; l 501 obyv. (1980).

 • Opatovice nad Labem

  Opatovice nad Labem, obec v Pardubickém kr., okr. Pardubice, u Opatovického kanálu; 2 108 obyvatel (2001). Klášter benediktýnského…

 • Opatovická přehradní nádrž

  Opatovická přehradní nádrž, v ČR, sz. od Vyškova v Drahanské vrchovině na řece Malé Hané. Hráz je vysoká 42,8…

 • Opatovický kanál

  Opatovický kanál, v ČR, odlehčující kanál na Labi, odbočující zprava u Opatovic; dlouhý 29,9 km.

 • Opatovický rybník

  Opatovický rybník, v ČR v Třeboňské pánvi na Opatovické stoce (levý přítok Zlaté stoky) jv. od Třeboně. Zemní…