Abecední rejstřík: ope…

Hesla 1 - 30 z 43 nalezených

 • OPEC

  viz Organizace zemí vyvážejících ropu

 • Opel

  Opel, Adam Opel AG. - jeden z největších automobilových koncernů v %[s]POJ

 • open general licence

  open general licence [oupn dženerl lajsns, angl.], všeob. (gen.) licence, obsahující výjimku ze všeob. zákazu dovozu…

 • Open Theatre

  Open Theatre [oupn sijetr], amer. experimentální div. zal. 1963; původně uvádělo absurdní drama (E. lonesco, S. Beckett),…

 • opeňka

  opeňka, Kuehneromyces - rod stopkovýtrusých lupenatých hub. Dřevní houby dříve řazené mezi šupinovky. O.…

 • opera obecně

  opera [it.], hudebně dramatický útvar, v němž je spojen v jeden celek projev dram., div., hud. a výtv., popř. i taneční.…

 • opera omnia

  opera omnia [-ny-, lat.], sebrané spisy, souborné vydání.

 • opera-balet

  opera-balet, fr. opéra-ballet - hudebně dramatický jevištní útvar, pěstovaný na konci 17.st. a v l.pol. 18.st. ve Francii…

 • operace Achse

  operace Achse [osa], odzbrojení it. armády v rámci okupace Itálie nacist. něm. vojsky po kapitulaci Itálie 8. 9. 1943.…

 • operace Dragoon

  operace Dragoon [dregún, dragoun], vylodění fr.-amer. vojsk v již. Francii, plánované pod krycím názvem Anvil (Kovadlina);…

 • operace Gelb

  operace Gelb [žlutý], první fáze něm. záp. tažení 1940. Nacistické Německo přepadlo 10. 5. bez vyhlášení války…

 • operace Katapult

  operace Katapult, útok brit. válečného loďstva 3. 7. 1940 proti válečným lodím vichistické Francie, kotvícím u…

 • operace Marita

  operace Marita, útok něm. a bulh. vojsk na Řecko 6. 4. 10. 5. 1941. Plánována od prosince 1940. Rec. armáda a brit. expediční…

 • operace Market - Garden

  operace Market - Garden [márkit gárdn, zeleninová zahrada], vzdušný výsadek Spojenců u Arnhemu, Nijmegenu a Eindhovenu…

 • operace Overlord

  operace Overlord [ouvrlórd, suverén], vzdušný a nám. výsadek Spojenců v Normandii 6. 6. 1944, provedený silami devíti…

 • operace peněžní

  operace peněžní, bankami metodicky prováděné úkony s platebními prostředky. Placení v hotovosti se vyskytuje v o.…

 • operace Rot

  operace Rot [červený], druhá fáze něm. nacist. útoku na Francii 5. až 25. 6. 1940; skončila porážkou Francie, 22.…

 • operace Seelöwe

  operace Seelöwe [zéléve, lvoun], plán něm. invaze do Velké Británie, připravované od 16. 4. 1940. Po porážce něm.…

 • operace vojenská

  operace vojenská, forma vedení bojové činnosti podle jednotného plánu operačními svazy jednoho nebo několika druhů…

 • operace Wacht am Rhein

  operace Wacht am Rhein [rajn, stráž na Rýnu], něm. ofenzíva v Ardenách zahájená 16. 12. 1944 s cílem dobýt Antverpy…

 • operace Weiss

  operace Weiss [vajs, bílý], něm. útok na Polsko 1.9. - 5.10. 1939. V.t. německo-polská válka.

 • operace Weserübung

  operace Weserübung [vézerí-, cvičení na Vezeře], něm. útok na Norsko a Dánsko zahájený 9. 4. 1940. Překvapivým…

 • operace Zitadelle

  operace Zitadelle [ci-, citadela], něm. ofenzíva u Kurska 5. - 23. 7. 1943. Poslední neúspěšný pokus něm. velení o…

 • operacionalismus

  operacionalismus [-iz-, lat.], subj. ideal. směr v souč. filozofii a metodologii věd, spjatý s novopozitivismem a pragmatismem.…

 • operační chování

  viz podmiňování

 • operační jednotka

  operační jednotka, výpočetní tech. jed. samočinného počítače, která zpracovává údaje uložené v paměti…

 • operační kód

  operační kód, výpočetní tech. seznam instrukcí, množina kódů jednoznačně přiřazená operacím počítače.…

 • operační systém

  operační systém, ang. operating system - výpočetní tech. sbírka programů a pravidel jejich používání,…

 • operační umění

  operační umění, součást voj. umění zabývající se teorií a praxí přípravy a vedení operací svazy ozbrojených…

 • operační zesilovač

  operační zesilovač, výpočetní tech. stejnosměrný zesilovač používaný v analogových počítačích, jímž…