Abecední rejstřík: ope…

Hesla 31 - 43 z 43 nalezených

 • operační znak

  operační znak, výpočetní tech. kód, který určuje typ operace prováděné s operandy.

 • opěrák

  opěrák, jednoduchý příložkový pilíř na vnější straně stavby pro přejímání šikmých tlaků. Užíván hl.…

 • operand

  operand [lat.], výpočetní tech. slovo vcházející do operace samočinného počítače.

 • operativně pátrací činnost

  operativně pátrací činnost [-tý-], systém opatření zal. nazákonech aodvozených normativních aktech, spojený s používáním…

 • operativně taktická evidence

  operativně taktická evidence [-týv- -ty-], kriminalistický informační systém zahrnující evidenci známých pachatelů…

 • operátor popisu

  operátor popisu, log . operátor, který mění výrokovou funkci v popis. Podle ozn. někdy nazýván iota-operátorem.…

 • opereta

  opereta [it.], hudebně dram. útvar zábavné hudby; vyvinula se v pol.19.st., předchůdkyní byla komická opera a vaudeville.…

 • opěrná zeď

  opěrná zeď, zeď, která podpírá násep a zachycuje zemní tlak a zatížení působící na povrchu náspu. Masívní…

 • opěrný systém

  opěrný systém, konstrukce sloužící zejm. v got. sakrální arch. k zachycení šikmých klenebních tlaků a k odlehčení…

 • operón

  operón [lat.], molek. biol. skupina strukturních genů řízená jedním přilehlým operátorem. Operónová…

 • opeření

  opeření, zool . pokryv těla ptáků.

 • opevnění

  opevnění a) voj . soustava opevňovacích objektů budovaná na zákl. operačních a taktických zásad vedení bojové…

 • opevněný kostel

  opevněný kostel, středověká fortifikace převážně refugiálního (útočištného) charakteru. Opevnění většinou…