Abecední rejstřík: opi…

Hesla 1 - 15 z 15 nalezených

 • opiáty

  opiáty [řec.], alkaloidy ziskávané z opia a látky jim chem. a účinkem podobné. V.t. omamné látky; opium; toxikomanie.…

 • opice

  opice, Simiae , Anthropoidea - podřád savců z řádu primátů s velmi vyvinutým koncovým mozkem; jsou na…

 • opičí proces

  opičí proces, Dayton contra Scopes soudní spor vedený 1925 m. Daytonem (stát Tennessee, USA) proti učiteli Johnu Scopesovi…

 • opilost

  opilost, ebrietas simplex - různě těžký stupeň akutní otravy alkoholem, závislý na množství požitého alkoholu,…

 • opiové konvence

  opiové konvence, mez. úmluvy uzavírané s cílem zamezit požívání omamných látek. První o. k., podepsaná v Haagu…

 • opiové války

  opiové války, souhrnné ozn. tří válek v Číně, jež vypukly v důsledku snah evr. mocností o proniknutí do Číny;…

 • opisthodomos

  viz epináos

 • Opisthorchis

  Opisthorchis [řec.], rod motolic; cizopasí ve žlučníku a žlučovodech obratlovců. Opisthorchis felineus parazituje…

 • opistonefros

  opistonefros [řec.], opisthonephros - vylučovací orgán, typ ledviny u rybovitých obratlovců a obojživelníků.…

 • opistorchóza

  opistorchóza [řec.], opisthorchosis - parazitární onemocnění obratlovců i člověka působené motolicemi rodu…

 • opistosoma

  opistosoma [řec.], opisthosoma - poslední (zadní) část těla některých bezobratlých živočichů, např. pavouků.…

 • Opitz Karl

  Opitz [-ic] Karlludwig . *19. 2. 1914, něm. (NSR) prozaik a dramatik. Celým svým dílem se obrací proti něm. militarismu…

 • Opitz Martin

  Opitz Martin, 23.12. 1597 - 20.8. 1639, něm. básník a teoretik barokní liter. Jeho nejznámějším spisem je poetika…

 • opium

  opium, [řec.] zaschlý výron z makovic máku setého, Papaver somniferum. Obsahuje asi 25 přír., tzv. opiových…

 • Opiz

  Opiz [-pic] Filip Maxmilián , 1787 až 1858, č. botanik. Zabýval se sběrem rostlin a systematikou rostlin. 1852…