Abecední rejstřík: opo…

Hesla 1 - 26 z 26 nalezených

 • Opočenský Gustav

  Opočenský Gustav, 7. 12. 1920 Praha - 17. 12. 1992 Karlovy Vary, č. herec; 1961-65 člen Západočeského divadla…

 • Opočenský Jan

  Opočenský Jan , 26. 5. 1885 - 4. 1. 1961, č. historik a archivář (Vznik národních států v říjnu 1918

 • Opočenský Karel

  Opočenský Karel , 7. 2. 1892 - 16. 11. 1975, č. šachista; mez. mistr a rozhodčí, šachový novinář. Zasloužilý…

 • opočlověk vzpřímený

  opočlověk vzpřímený, Pithecanthropus erectus - st. ozn. vývojového stupně člověka ze začátku čtvrtohor;…

 • Opočnice

  Opočnice, zeměd. obec ve Středoč. kr., okr. Nymburk; 425 obyv. (2001) srov. 959 obyv. (1980).

 • Opočno

  Opočno, m. v Královéhradeckém kr., okr. Rychnov nad Kněžnou; 3 222 obyv. (2001). Výzk. ústav lesního hospodářství.…

 • Opoku

  Opoku Andrew Amankwa , *1912, ghanský prozaik a básník. Zakl. moderní akanské liter. Angl. ukázky z jeho díla…

 • Opolany

  Opolany, obec ve Středoč. kr., okr. Nymburk, v Polabí; 783 obyv. (2001) srov. 1 048 obyvatel (1980).

 • opolčenci

  opolčenci [bulh.], bulh. dobrovolníci, bojující v rus.-turecké válce 1877-78 po boku rus. vojsk za osvobození Bulharska…

 • Opole

  Opole, Opolí - vojvodské m. v již. Polsku ve stejnojmenném vojvodství - pol. Województwo opolskie - odtud někdy č.…

 • Opolský

  Opolský Jan , 15. 7. 1875 - 20. 5. 1942, č. básník a prozaik; autor symbolistní poezie (Svět smutných

 • opomenutí

  opomenutí, právo způsob, jímž může být učiněn projev vůle vyvolávající určité práv. následky; o. spočívá…

 • opona

  opona, předěl oddělující v div. jeviště od hlediště; je obvykle látková, bezpečnostní (protipožární) o. je…

 • oponent

  oponent [lat.], odpůrce, protivník v diskusi; odborník, jehož úkolem je posuzovat a hodnotit určitou věd. nebo odbornou…

 • Oponice

  Oponice, obec v Západosl. kr., okr. Topoľčany; 940 obyv. (1980). Zříceniny got. hradu; pův. renes. zámek.

 • oponovat

  oponovat [lat.], odporovat, stavět se na odpor (v debatě, v diskusi); působit jako oponent.

 • Oporkov

  Oporkov Gennadij Michajlovič , 18. 1. 1936 - 22. 8. 1983, rus. režisér; od 1970 hl. režisér Div. Leninského komsomolu…

 • oportunismus

  oportunismus [-nyz-, lat.] 1. postup pasívního přizpůsobování okolnostem; opouštění zásad ve prospěch okamžitých…

 • oposeta

  oposeta [fr.], ovčina, stříkaná, žehlená a obarvená na různé odstíny s konečky vlny bílými nebo obarvenými na…

 • opossum

  opossum [indiánské jaz.], zool. vačice o., Didelphis marsupialis - savec z čeledi vačicovitých. Obývá…

 • opotřebení základních prostředků

  opotřebení základních prostředků, postupné snižování hodnoty zákl. prostředků jejich užíváním ve výr. procesu,…

 • opověď

  opověď a) ve středověku vyhlášení soukromého nepřátelství (záští, války), zakládající pro privilegované…

 • opozice obecně

  opozice [lat.] 1. protiklad, odpor vůči něčemu (názorům, činům, polit.); 2. strany nebo skupiny vystupující…

 • opozice v délce

  opozice v délce, poloha tělesa sluneční soustavy v okamžiku, kdy rozdíl ekliptikálních délek Slunce a tělesa je právě…

 • opozice v rektascenzi

  opozice v rektascenzi, okamžik, kdy rozdíl rektascenzí Slunce a tělesa je právě 12 hodin.

 • opozitum

  viz antonymum