Abecední rejstřík: opt…

Hesla 1 - 30 z 62 nalezených

 • optativ

  optativ [-tý-, lat.], jaz . slovesný způsob vyjadřující přání (řečtina, turečtina, finština). V latině…

 • optická aktivita

  optická aktivita [-ty- -ty-], optická otáčivost - schopnost látek stáčet rovinu jimi procházejícího polarizovaného…

 • optická anizotropie

  optická anizotropie [-ty- -ny-], vlastnost prostředí nebo jednotlivé molekuly způsobující, že odezva na opt. záření…

 • optická astronomie

  optická astronomie, zákl. obor observační astr., který zahrnuje všechny pozorovací metody a přístroje v opt. oboru…

 • optická bělidla

  viz opticky zjasňující prostředky

 • optická dráha

  optická dráha, součin indexu lomu a délky geom. dráhy světla. Rovnost opt. drah je ekvivalentní stejné době průchodu…

 • optická dvojhvězda

  optická dvojhvězda, dvě hvězdy na obloze, které se náhodně promítají blízko sebe, ale fyz. spolu nijak nesouvisí…

 • optická hustota

  optická hustota, zn. D , dekadický logaritmus převrácené hodnoty poměrné propustnosti T (podíl světelného…

 • optická lavice

  optická lavice, zařízení patřící k zákl. vybavení opt. laboratoře. Slouží k sestavování různých opt. soustav…

 • optická librace

  optická librace, geometrická librace librace Měsíce způsobená jednak sklonem měsíční dráhy k rovině ekliptiky (o.…

 • optická mikroskopie

  optická mikroskopie, světelná mikroskopie - část mikroskopie využívající k zobrazení objektu bílé nebo monochromatické…

 • optická mohutnost

  viz mohutnost

 • optická mřížka

  optická mřížka, řada rovnoběžných štěrbin (u mřížky na průchod) nebo plošek (u mřížky na odraz), velmi hustě…

 • optická osa

  optická osa a) přímka spojující středy lámavých nebo odrazných ploch opt. soustavy; b) osa dvojlomných materiálů;…

 • optická otáčivost

  viz optická aktivita

 • optická projekce

  viz projekce

 • optická soustava

  optická soustava, soubor vhodně uspořádaných zrcadel, čoček, hranolů, mřížek, opt. filtrů, štěrbin a jiných…

 • optické broušení

  optické broušení, vzájemné zabrušování tvrdého skla (hranolů) a mnohem měkčího kovu (litiny, mosazi). Brousicí…

 • optické čerpání

  optické čerpání, přechod elektronového systému na vyšší energetickou hladinu po absorpci fotonu. Využívá se v…

 • optické čtení písma

  optické čtení písma, angl. Optical Characteristic Reading, OCR - optické snímání a rozpoznání písma, tj. znaků…

 • optické jevy v atmosféře

  optické jevy v atmosféře, úkazy vznikající lomem, odrazem, rozptylem a ohybem světelných paprsků v atmosféře; např.…

 • optické kmity

  optické kmity, kmity atomů vícesložkových látek, kdy různé atomy v téže elementární buňce se pohybují opačným…

 • optické leštění

  optické leštění, konečná úprava opt. prvků (hranolů, čoček). Při mech. leštění se používají lešticí suspenze…

 • optické okno

  optické okno, rozmezí vlnových délek (300-l 100 nm) blízkých viditelnému záření, v němž je zemská atmosféra propustná…

 • optické prostředí

  optické prostředí, prostředí, v němž se šíří opt. záření. Jeho vlastnosti určují šíření světla. O. p.…

 • optické přístroje

  optické přístroje, přístroje tvořené opt. soustavou, ovládacími a pomocnými prvky. Mohou mít vlastní zdroj světla…

 • optické spektrum

  optické spektrum, spektrum prošlého nebo emitovaného opt. záření. Energie (vlnová délka, frekvence) absorbovaných…

 • optické spektrum atomů

  optické spektrum atomů, spektrum odpovídající přechodům mezi energetickými hladinami elektronů v atomu (iontu) a přechodům…

 • optické spektrum molekul

  viz molekulové spektrum

 • optické spektrum pevných látek

  optické spektrum pevných látek, spektrum odpovídající přechodům mezi energetickými hladinami pevné látky (v.t. pásová…