Abecední rejstřík: os…

Hesla 1 - 30 z 337 nalezených

 • os kost

  os [lat.], anat. kost.

 • Os osmium

  Os, chem. značka osmia.

 • ós ústa

  ós [ós, lat.], anat . ústa.

 • Osa Berlín - Řím

  Osa Berlín - Řím, název svazku fašistického Německa a Itálie, utvořený smlouvou z 25. 10. 1936, upevněný přistoupením…

 • osa komunikace

  osa komunikace [-ny-], směrová složka trasy, svislý průmět trasy do vodorovné roviny, v níž znázorňuje její směrové…

 • osa mimoběžek

  osa mimoběžek, geom . přímka, která kolmo protíná každou ze dvou daných mimoběžek. Usečka na o. m. mezi…

 • osa obecně

  osa 1. fyz. a tech. přímka, vzhledem k níž se určují geom. nebo fyz. vztahy bodů, ploch či těles;…

 • osa rotace

  osa rotace, rotační osa - přímka, kolem níž konají body rotujícího tělesa kruhový pohyb. Středy těchto kružnic…

 • osa setrvačnosti průřezu

  osa setrvačnosti průřezu, přímka v rovině daného průřezu, k níž se vztahuje jeho kvadratický moment. Každým bodem…

 • osa souměrnosti

  osa souměrnosti, geom . přímka (v rovině nebo prostoru) samodružných bodů (rovinné nebo prostorové) souměrnosti…

 • osa strany trojúhelníku

  osa strany trojúhelníku, osa úsečky tvořící tuto stranu, tj. množina bodů stejně vzdálených od obou koncových…

 • osa symetrie

  osa symetrie, prvek symetrie daného útvaru, např. při otočení o daný úhel podél této osy se krystalická mřížka…

 • osa úhlu v trojúhelníku

  osa úhlu v trojúhelníku, osa jednoho ze tří vnitřních úhlů trojúhelníku, tj. množina bodů, které mají stejnou…

 • osada

  osada, část obce prostorově oddělená od ostatních částí; stavebně i hosp. samostatný celek s územím převážně…

 • osádka

  osádka, 1. skupina pracovníků obsluhujících (řídících) určité zařízení; 2. voj. přesně…

 • Ósaka

  Ósaka, přístavní m. v Japonsku na Honšú u Osackého zálivu Tichého oceánu; 2,54 mil. obyv. (1982). Prům. železářský,…

 • osamělá síla

  osamělá síla, síla, jejíž účinek lze uvažovat tak, jako by působila v jediném bodě tělesa.

 • osar

  viz esker

 • Osasco

  Osasco [ozasku], m. v Brazílii v členském státě São Paulo; 473 900 obyv. (1980). Prům. potr., text., spotřební.

 • osazení

  osazení, změna průřezu podlouhlé součásti, nejčastěji hřídele. Osazení je jednostranné nebo oboustranné.

 • osazování

  osazování 1. stav . uložení části stavby na vykázané místo a upevnění její konstrukce; osazují se např.…

 • Osborne John

  Osborne [ozbrn] John, 12. 12. 1929 Londýn - 24. 12. 1994 Shropshire, angl. dramatik a herec. Patřil k spisovatelské…

 • Osborne Thomas

  Osborne Thomas, 1631 - 26. 7. 1712, od 1674 hrabě z Danby, od 1689 markýz z Caermarthonu, od 1694 vévoda z Leedsu,…

 • OSCAR družice

  OSCAR [-ka-], angl. Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio - série amer.

 • Oscar filmová cena

  Oscar, [oskar] Academy Award [eke- evórd, cena Akademie], cena v podobě sošky Academy of Motion Pictures and Sciences…

 • Oscarsson

  Oscarsson [-ka-] Per, *28. 1. 1927, švéd. div. a film. herec (Barabáš, Lože sourozenců 1782, Hlad, Takový je…

 • Osceola

  Osceola, [osi-], asi 1800 - 30. 1. 1838, náčelník kmene Seminolů (Florida, USA). Odmítl řadu smluv vnucených Indiánům…

 • oscilační broušení

  oscilační broušení, způsob broušení, při kterém obrobek upnutý na stole brusky koná přímočarý vratný pohyb…

 • oscilátor

  oscilátor [lat.], zdroj kmitů. Dělí o. na mech. a elmag. O. užívané ve sděl. tech. se skládají z jedné nebo více…

 • Oscillatoria

  Oscillatoria [-tó-, lat.], drkalka - rod vláknitých sinic. Vyznačují se drkavým pohybem způsobeným nestejnoměrným…