Abecední rejstřík: ox…

Hesla 31 - 60 z 90 nalezených

 • oxid fosforičitý

  oxid fosforičitý, (PO2)n, bezbarvá kryst. slouč., vznikající při rozkladu oxidu fosforitého nad 500 °C. Má…

 • oxid fosforitý

  oxid fosforitý, P2O3, bílá kryst. látka, voskovitého vzhledu. Vzniká hořením fosforu za omezeného přístupu…

 • oxid hlinitý

  oxid hlinitý, Al2O3, kryst. látka vznikající při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu. Tvoří…

 • oxid hořečnatý

  oxid hořečnatý, MgO, bílá kryst. látka, slučující se s vodou na hydroxid. Prům. se vyrábí tepelným rozkladem uhličitanu…

 • oxid hořičitý

  oxid hořičitý, nenalezen - zkuste oxid hořečnatý.

 • oxid chloričitý

  oxid chloričitý, ClO2, zelenožlutý explozívní plyn pronikavého zápachu; t.t. 76 ° C, t.v. 9,9 °C. Vzniká…

 • oxid chloristý

  oxid chloristý, Cl2O7, bezbarvá těkavá olejovitá kapalina; t.v. 83 °C. Anhydrid kys. chloristé, ze které…

 • oxid chlorný

  oxid chlorný, Cl2O, žlutozelený, nepříjemně páchnoucí plyn, dráždící dychací orgány, t.v. 3,8 °C. Snadno…

 • oxid chlorový

  oxid chlorový, Cl2O6, tmavě červená, na vzduchu dýmající kapalina, t.t. -l ° C. Vzniká působením ozonu…

 • oxid chromitý

  oxid chromitý, Cr2O3, zelený prášek, nerozpustný ve vodě, v kryst. stavu černý, kovově lesklý. Součást…

 • oxid chromový

  oxid chromový, CrO3, tmavočervené jehlicovité krystalky. Má silné oxidační vlastnosti. Vylučuje se při působení…

 • oxid jodičný

  oxid jodičný, J2O5, bílý prášek, anhydrid kys. jodičné; silné oxidační činidlo. Při teplotě kolem…

 • oxid křemičitý

  oxid křemičitý, SiO2, jako křemen je nejběžnějším minerálem v přírodě, vyskytuje se v mnoha odrůdách,…

 • oxid manganičitý

  oxid manganičitý, MnO2, černá, ve vodě nerozpustná látka, v přírodě jako minerál burel. Využívá se jako…

 • oxid manganistý

  oxid manganistý, Mn2O7, temně zelenohnědá olejovitá látka oxidačních vlastností. Anhydrid kys. manganisté.…

 • oxid měďnatý

  oxid měďnatý, CuO, černá amorfní látka, v přírodě přítomna jako produkt zvětrávání měděných rud kupritu…

 • oxid měďný

  oxid měďný, Cu2O, červená, ve vodě nerozpustná kryst. látka; používá se k barvení skla na červeno.

 • oxid nikelnatý

  oxid nikelnatý [ny-], NiO, zelený prášek, nerozpustný ve vodě; má zásaditý charakter, a proto reaguje s kyselinami.…

 • oxid olovičitý

  oxid olovičitý, PbO2, hnědý prášek, nerozpustný ve vodě, rozpustný v kyselinách. Připravuje se oxidací olovnatých…

 • oxid olovnatý

  oxid olovnatý, PbO, slouč. dvojmocného olova s kyslíkem, známá ve dvou modifikacích: stabilní červené a metastabilní…

 • oxid seleničitý

  oxid seleničitý, SeO2, bílé lesklé jehličky, které na vzduchu vlhnou. Vzniká hořením selenu v proudu vzduchu.…

 • oxid selenový

  oxid selenový, SeO3, bezbarvá kryst. látka se silně oxidačními vlastnostmi; t.t. 118 °C. Ve vakuu sublimuje,…

 • oxid sírový

  oxid sírový, SO3, slouč. šestimocné síry s kyslíkem. Vyskytuje se ve třech modifikacích. V plynném stavu existuje…

 • oxid siřičitý

  oxid siřičitý, SO2, bezbarvý plyn ostrého dráždivého zápachu, který vzniká spalováním síry na vzduchu…

 • oxid sodný

  oxid sodný, Na2O, bílá látka, s vodou tvoří hydroxid. Připravuje se reakcí sodíku s peroxidem sodným Na2O2.…

 • oxid telluričitý

  oxid telluričitý, TeO2, bezbarvá kryst., ve vodě nerozpustná látka; znám ve dvou modifikacích, které mají…

 • oxid thoričitý

  oxid thoričitý, ThO2, bílý prášek, vznikající při hoření thoria na vzduchu; důležitý při výr. žárových…

 • oxid titaničitý

  oxid titaničitý [ty-], TiO2, za chladu bezbarvá, za tepla žlutá látka, nerozpustná ve vodě a zředěných kyselinách.…

 • oxid uhelnatý

  oxid uhelnatý, CO, bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch; t.t. -204,0 °C, t.v. -191,5 °C. Ve vodě je…

 • oxid uhličitý

  oxid uhličitý, CO2, bezbarvý, nehořlavý plyn, těžší než vzduch. Za atmosférického tlaku sublimuje při -78,5…